đóng cửa, HOÃN MỞ, và khẩn cấp

Trình tự Hủy do Thời tiết

Khi thời tiết xấu hoặc các có tình huống khẩn cấp khác xảy ra, Học khu Công lập Quận Prince William (PWCS) nên phải hủy mở cửa trường, hoãn mở, hoặc đóng sớm. 

Code Red Days may still occur this year.

PWCS will continue to have Code Red Days this school year. To meet the length of the school term and core instruction state-required minimums, among other standards, PWCS must ensure that all our students have equitable access to instruction on days during which the School Division is open for instruction. As PWCS cannot ensure such equitable access for all students on days with significant inclement weather affecting travel to schools and/or potentially causing outages of utilities required for virtual instruction, the need for Code Red Days will continue when conditions warrant their use.


Những điểm then chốt cần nhớ


Sự an toàn của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi thự̣c hiện các quyết định.

PWCS xem xét thông tin từ quản lý khẩn cấp, các nhà khí tượng học, và các viên điều hành đường cao tốc của tiểu bang về những tình hình đường xá, và nhân viên nhà trường cũng kiểm tra các tình huống của các con đường trên toàn quận, lề đường, và các bãi đậu xe và các phần đường xe buýt. Những quyết định này được thực hiện dựa trên các tình huống trên toàn quận và những dự báo thời tiết để bảo đảm an toàn cho tất cả các học sinh, nhân viên, và những người dân thường trú trong phạm vi hơn 350 dặm vuông. Điều nầy có nghĩa là việc đóng cửa có thể xảy ra khi tình trạng dường như là xấu ngay trong khu vực gần bạn nhất.

 

Các quyết định được truyền đạt một cách nhanh chóng khi có thể.

PWCS cố gắng đưa ra quyết định về sự trì hoãn và đóng nhiều tiếng đồng hồ trước càng sớm càng tốt, là việc cân nhắc cho các gia đình cần thời gian để có sắp xếp phù hợp. Ngoại trừ trong các trường hợp bất thường yêu cầu những biện pháp khẩn cấp, quyết định sẽ được đưa ra vào đêm hôm trước, hoặc không muộn hơn 4:30 sáng vào buổi sáng trường đóng cửa hoặc trì hoãn.


Bạn Đưa ra Quyết định Cuối cùng.

Là phụ huynh và người giám hộ, nếu bạn cảm thấy rằng những tình huống không an toàn và trường có mở cửa, bạn có tùy chọn không cho (các) con của bạn đến trường. Học sinh sẽ nhận được chế độ vắng mặt có miễn thứ. Xin báo cáo cho trường biết về việc con bạn vắng mặt. Trong việc học tập, họ sẽ không bị phạt, nhưng phải làm bù tất cả bài tập.

 

Có một Hoạch định Truyền tin Chu toàn Sẵn sàng.

Trẻ em cần biết nơi nào để đi và phải làm gì nếu một phụ huynh sẽ không có ở nhà. Không đem học sinh tới trường sớm khi trường hưỡn lại việc mở cửa, vì sẽ không có nhân viên trong tòa nhà.

 

Bạn có biết mã tín hiệu không?

Xin làm quen dần với những mã tín hiệu thời tiết mà chúng tôi sử dụng trong PWCS cho việc đóng cửa hoặc trì hoãn mở trường.


PWCS cung cấp thông tin về đóng cửa và mở trễ theo nhiều phương pháp bao gồm:

  • Qua Tài khoản Facebook và Twitter của PWCS
  • Báo động trên trang Chủ của PWCS và trang web của mỗi trường.
  • Những tin nhắn qua thư điện tử và tin nhắn đến phụ huynh/ người giám hộ (sử dụng thông tin liên lạc từ công cụ Hub)
  • Thông cáo nhanh nhập vào ứng dụng My PWCS
  • Tin đăng trên PWCS-TV (Kênh 18 trên Comcast và Kênhl 36 trên Fios)
  • Các đài phát thanh khu vực và truyền hình

information

Do tốc độ cập nhật, tài khoản chính thức Twitter @PWCSnews của PWCS thông thường là phương thức truyền đạt nhanh nhất. Các kênh truyền thông khác sẽ được cập nhật rất nhanh khi có thể bao gồm thư điện tử, tin nhắn, trang web, các phương tiện truyền thông xã hội khác, và các đài tin tức. Xin lưu ý, do số lượng lớn thư điện tử được gửi ra, có thể sẽ có sự chậm trễ giữa tin đăng truyền trên Twitter và tin báo nhận thư điện tử trong hộp thư của bạn.

Làm Thế nào Nhận các Tin nhắn Quan trọng

Làm Thế nào Nhận các Tin nhắn Quan trọng từ PWCS


              

Thông cáo từ PWCS (Đăng ký Tự động)

Phụ huynh và người giám hộ của học sinh và nhân viên Học Khu Công lập Quận Prince William được tự động đăng ký vào dịch vụ Thông báo tin nhắn của PWCS.

Văn phòng trung tâm PWCS và các trường học sử dụng hệ thống này để truyền đạt thông về việc trì hoãn mở cửa cũng như đóng cửa trường, tin nhắn khẩn cấp, và để gửi điểm danh, số dư tài khoản ăn trưa, và tin nhắn tiếp cận cộng đồng ở trường. Tin nhắn được gửi bằng thông tin liên lạc cơ bản do phụ huynh và nhân viên cung cấp. 

Làm thế nào Sắp xếp Ưu tiên Thông báo của bạn 


Cập nhật Thông tin Liên lạc Cơ bản

Cập nhật thông tin liên lạc cho khẩn cấp là điều quan trọng. Phụ huynh có thể xem bản yêu cầu cho các chỉnh sửa cho thông tin liên lạc khẩn cấp của con họ trên trực tuyến thông qua công cụ The Hub.


Ứng dụng Di động

Ứng dụng My PWCS dành cho thiết bị di động cung cấp thông tin bạn muốn, bao gồm thông báo khẩn cấp, tin tức, và liên kết dẫn đến thực đơn bữa trưa, địa chỉ liên lạc của trường, lịch trình xe buýt, và thanh toán bữa trưa, trong lòng bàn tay của bạn. Hãy tải xuống phiên bản mới nhất từ ​​Google Play Store và App Store.