Mục lục

 

Thông điệp từ Tổng Giám thị

Kính thưa phụ huynh/người giám hộ:

Chào mừng đến với năm học 2020-21. Tôi tự hào để bắt đầu năm thứ 16 của tôi như là Tổng giám thị các trường học của một bộ phận trường học phi thường. Hội đồng quản trị, các giáo viên xuất sắc, nhân viên hỗ trợ, và đội ngũ lãnh đạo làm việc chăm chỉ mỗi ngày để tiếp tục cung cấp một nền giáo dục đẳng cấp thế giới  đến một số lượng học sinh ngày càng tăng mà bây giờ vượt quá 91.000 học sinh tại 100 trường học và Trung tâm.

"Bộ quy tắc ứng xử" (COB) bao gồm các thông tin quan trọng để hướng dẫn học sinh và người lớn hướng tới thành công trong hệ trường của chúng ta. Nó rất quan trọng cho cha mẹ và người giám hộ để hiểu các chính sách tóm tắt và nhấn mạnh tầm quan trọng của nó đối với học sinh. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng ta có thể đảm bảo một môi trường học tập tích cực, nuôi dưỡng và an toàn trong tất cả các trường học của chúng ta.

Tôi muốn thêm rằng Bộ quy tắc ứng xử năm nay cho phép học sinh linh hoạt hơn về cách ăn mặc. Tôi đánh giá cao nhiều bên liên quan, bao gồm cả học sinh, những người đã giúp cung cấp góp ý đầu vào cho các trường học về các quy định trang phục và các thành phần quan trọng khác. Phản hồi của bạn được đánh giá cao và rất đáng quý.

Bộ quy tắc ứng xử có thể được tìm thấy trên www.PWCS.edu  (bản in có sẵn theo yêu cầu). Một phụ huynh hoặc người giám hộ cho mỗi học sinh phải ký và gửi lại thẻ thông tin khẩn cấp được gửi về nhà trong tuần đầu tiên của trường để xác nhận sự sự hiểu biết của bạn về nội dung của COB theo yêu cầu của Luật Virginia § 22 1-279.3.

Làm việc cùng nhau, chúng tôi sẽ tạo ra một môi trường mà mọi người đều được đối xử với sự tôn trọng và được khuyến khích giúp đỡ người khác. Thay mặt cho tất cả mọi người tại các trường công lập quận Prince William, tôi chúc bạn và học sinh của bạn một năm hiệu quả và thú vị.

 

Trân trọng,

 

Steven L. Walts

Tổng Giám thị các trường học

 

Lời nói đầu

Hiến pháp Virginia trao quyền cho hội đồng quản trị các trường học địa phương có thẩm quyền để giám sát hoạt động của các trường công lập dưới sự kiểm soát của Hội đồng quản trị. Thẩm quyền này bao gồm quyền để giám sát và kỷ luật học sinh.

Hội đồng quản trị các trường công lập quận Prince William tìm cách bảo vệ các quyền của tất cả các học sinh của mình để có một sự giáo dục xứng với khả năng, lợi ích, giá trị, và mục tiêu của họ bằng cách cung cấp các biện pháp bảo vệ sức khỏe, an toàn, và quyền của cá nhân học sinh và nhân viên trường học, và các tài sản trường học.

Tuy nhiên, nhiệm vụ đào tạo và giáo dục thanh thiếu niên phải được chia sẻ bởi tất cả các thành viên của cộng đồng trường học-học sinh, giáo viên, quản trị viên, và phụ huynh-tất cả những người chịu trách nhiệm như nhau hỗ trợ các quy tắc của trường và sự toàn vẹn của quá trình giáo dục.

Đó là nhiệm vụ của phụ huynh để đào tạo đứa trẻ chịu trách nhiệm trong môi trường học đường-trách nhiệm học tập và hành xử mà không vi phạm sự an toàn và quyền của người khác. Trường có quyền mong đợi các hành vi hợp lý và tự giác từ mỗi học sinh. Vì sự tự giác không thể được áp đặt từ bên ngoài, các học sinh phải được cho phép một mức độ tự do lựa chọn và hành động để phát triển tài năng cá nhân và khả năng của họ.

Luật Virginia § 22.1-78, có nói: "một hội đồng quản trị có thể áp dụng các quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc kỷ luật thích hợp đối với học sinh, kể cả họ sẽ đến và trở về từ trường học." Các quy tắc của Hội đồng quản trị quản lý hành vi của học sinh được tóm tắt trong "Bộ quy tắc ứng xử" và cũng được đề cập trong các chính sách và quy định của các trường công lập quận Prince William (PWCS).

Các quy định của các quy tắc “hành vi” này áp dụng cho bất cứ khi nào học sinh tham gia, chẳng hạn như:

 • Trong thời gian đi học thường xuyên và bất cứ khi nào có mặt tại trường hoặc có mặt ảo;
 • Tại các hoạt động trường học thuộc sở hữu của Hội đồng quản trị, bao gồm SACC và Các chương trình thế hệ tiếp theo;
 • Khi đi đến trường và điểm dừng xe buýt;
 • Trên xe buýt trường học và tại các điểm dừng xe buýt;
 • Trong trường hợp liên quan đến ngoài khuôn viên, các hoạt động do trường tài trợ như các chuyến đi thực địa, các sự kiện thể thao và hoạt động câu lạc bộ; Và
 • Khi tại các sự kiện được tổ chức bởi một học sinh xảy ra tại cơ sở trường học hoặc tài sản của trường mà có tác dụng tài liệu về hoạt động hoặc phúc lợi chung của hệ trường, ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của quá trình giáo dục, đe dọa sự an toàn và phúc lợi của học sinh, nhân viên, hoặc tài sản của trường,

Tổng giám thị có thể, với lý do tốt, phê duyệt một độ lệch từ các thủ tục được quy định trong các "quy tắc ứng xử” trong hình thức hiện tại của nó, miễn là các quyền cơ bản của học sinh, phụ huynh, và/hoặc nhân viên trường không bị vi phạm. Lý do tốt có nghĩa là bảo vệ sức khỏe, an toàn, phúc lợi, và cơ hội giáo dục của các học sinh trong hệ thống trường học.

     * "Phụ huynh" như được sử dụng trong suốt tài liệu này, có nghĩa là cha mẹ sinh học, cha mẹ nuôi, hoặc người giám hộ hợp pháp.

Gợi ý sử dụng đường dây ẩn danh cho việc báo cáo

703-791-2821

Học sinh, nhân viên, và cha mẹ chia sẻ trách nhiệm vì một môi trường học trật tự và an toàn. Thông tin về ma túy, vũ khí, hoặc các yếu tố khác có thể gây hại cho môi trường học tập phải được báo cáo. Bất kỳ nỗ lực trả đũa nào cho báo cáo vi phạm "quy tắc ứng xử" sẽ được giải quyết bằng hành động khắc phục bao gồm cả việc đuổi học. Những học sinh biết về ma túy, vũ khí, bạo lực, hoặc hành vi khác có thể gây hại cho người khác hoặc cho môi trường học đường, có thể bị kỷ luật đối với việc không báo cáo thông tin đó cho nhà trường.

Sau đây là một số gợi ý để báo cáo thông tin đó:

 • Liên lạc với hiệu trưởng trường hoặc người trong ban giám hiệu. 
 • Quay số ẩn danh của PWCS tại 703-791-2821.
Lưu ý: đây là một hệ thống tin nhắn ghi lại và không nên được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi cần được giải quyết ngay lập tức.
 • Liên hệ với cảnh sát trong trường hợp khẩn cấp.
 • Nếu một học sinh phát hiện ra một vật gì đó trong sở hữu của mình mà không được phép ở trường, học sinh đó nên báo cáo cho nhà trường ngay lập tức.
 • Hành động tiếp theo nên được tính đến thực tế là học sinh đã tự nguyện trình báo cho nhà trường.
 • Học sinh nên liên lạc với nhà trường, giáo viên, hoặc cố vấn ngay lập tức nếu họ tin rằng họ đã là nạn nhân của phân biệt đối xử, quấy rối, hoặc hành vi khác mà vi phạm "Bộ quy tắc ứng xử." 

Trách nhiệm

Hội đồng các trường học quận Prince William

"Bộ quy tắc ứng xử" đã được thiết lập cho PWCS. Hội đồng quản trị, hành động thông qua Tổng giám thị học khu, quy trách nhiệm cho tất cả các nhân viên trường chịu trách nhiệm giám sát hành vi của học sinh trong khi học sinh có hiệu lực pháp dưới sự giám sát của các trường. Hội đồng quản trị quy trách nhiệm cho tất cả các học sinh chịu trách nhiệm về hành vi thích hợp như được định nghĩa trong các chính sách và quy định của Hội đồng quản trị và như tóm tắt trong "Bộ quy tắc ứng xử" của PWCS. Chính sách và quy định về hành vi của học sinh và kỷ luật học sinh có thể được tìm thấy trong các chính sách và quy định PWCS có sẵn trực tuyến  tại  www.PWCS.edu.

Tất cả nhân viên của PWCS đều được quy trách nhiệm theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và chịu trách nhiệm về hành động của họ. Vì vậy, tất cả nhân viên phải tuân thủ các chính sách và quy định được thiết lập bởi Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị quy trách nhiệm cho tất cả các phụ huynh chịu trách nhiệm đọc "Bộ quy tắc ứng xử " và bất kỳ chính sách hoặc quy định nào đã tham chiếu trong "quy tắc ứng xử" để thúc đẩy hành vi thích hợp của học sinh.

Đội ngũ giáo viên

Trong khi kỷ luật là trách nhiệm của mỗi cá nhân, việc thực hiện một chương trình kỷ luật hiệu quả đòi hỏi một nỗ lực hợp tác nhóm. Một cách tiếp cận công bằng và phòng ngừa để kỷ luật sẽ được thực hiện trong một nỗ lực để làm rõ các tiêu chuẩn về hành vi, đánh giá hiệu quả nhu cầu cá nhân của học sinh, và xác định bất kỳ yếu tố quan trọng nào có thể tạo nên hành vi sai trái của học sinh. Hiệu trưởng trường học là nhà lãnh đạo hướng dẫn chịu trách nhiệm cho sự phát triển của những kỳ vọng hành vi ở trường phù hợp với các chính sách và quy định của Hội đồng quản trị và "Bộ quy tắc ứng xử". Các quản trị viên, giáo viên và nhân viên hỗ trợ đều làm việc cùng nhau để đảm bảo quyền của mỗi học sinh trong hệ trường.

Đội ngũ giáo dục chịu trách nhiệm:

 • Cung cấp môi trường học an toàn và tích cực;
 • Cung cấp một môi trường tâm lý thuận lợi cho việc học tập;
 • Khuyến khích kỷ luật tự giác;
 • Cung cấp một bầu không khí tôn trọng lẫn nhau;
 • Đối xử với mỗi học sinh như một cá nhân theo nhu cầu của một người;
 • Khuyến khích, giám sát và đánh giá sự tiến bộ của học sinh;
 • Khởi xướng và duy trì các kênh giao tiếp mở với cha mẹ;
 • Thảo luận về "Bộ quy tắc ứng xử" với học sinh vào đầu mỗi năm học và cung cấp đánh giá định kỳ trong năm học;
 • Xây dựng và thực hiện các quy tắc của trường, tuân thủ các chính sách và quy định của Hội đồng quản trị và "Bộ quy tắc ứng xử" trong suốt bối cảnh trường học;
 • Cung cấp cả hướng dẫn và tiếp cận với "Bộ quy tắc ứng xử " cho tất cả các học sinh mới khi đăng ký trong suốt năm học;
 • Phát triển một kế hoạch hành động, bất cứ khi nào có thể, dựa trên nhu cầu của học sinh và môi trường trường học như một một tổng thể; Và
 • Lưu giữa các hồ sơ giáo dục của học sinh cá nhân bao gồm một hồ sơ về các hành động kỷ luật liên quan đến học sinh. Hồ sơ như vậy có thể chứa thông tin về sự bắt giữ của cảnh sát hoặc hành động tòa án nếu học sinh tham gia vào hành vi trái pháp luật.

Bất cứ khi nào có sự buộc tội bởi cơ quan tòa án vị thành niên, nó có thể được coi là một "bắt giữ" ngay cả khi học sinh không bị tạm giam về mặt cơ thể bởi cảnh sát (theo yêu cầu của pháp luật Virginia).

Quản trị viên trường (hiệu trưởng và trợ lý hiệu trưởng) chịu trách nhiệm về hành động theo dõi thích hợp bất cứ khi nào học sinh báo cáo phân biệt đối xử, quấy rối hoặc các hành vi vi phạm "Bộ quy tắc ứng xử ". Giáo viên, cố vấn và nhân viên hỗ trợ giáo dục khác có trách nhiệm giúp học sinh có được sự hỗ trợ mà họ có thể cần từ các quản trị viên. Nhân viên đáp ứng cho mỗi đơn khiếu nại học sinh nên được lưu hồ sơ.

Như được quy định trong Chính sách 747, "Văn phòng quản lý học sinh và các chương trình thay thế," Hội đồng quản trị các trường quận Prince William hỗ trợ Văn phòng quản lý học sinh và các chương trình thay thế (OSMAP) phối hợp các nỗ lực của bộ phận trường học để cung cấp một môi trường học an toàn thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập. Mục đích của OSMAP như sau:

Để giải quyết các vi phạm kỷ luật học sinh nghiêm trọng;

 • Cung cấp nhiều cơ hội giáo dục để giải quyết các nhu cầu đa dạng của học sinh ở lớp K-12 và người lớn;
 • Để thúc đẩy một môi trường giáo dục an toàn thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập và không có bạo lực, xung đột, và sự gián đoạn không cần thiết;
 • Để giảm số lượng đình chỉ dài hạn và đuổi học thông qua một quá trình cung cấp tăng cơ hội giáo dục không truyền thống và thay thế;
 • Để giám sát và tiến hành các thủ tục theo quy trình áp dụng cho việc đình chỉ dài hạn, đuổi học, loại trừ, và tái nhập trường của học sinh, và phối hợp bất kỳ khiếu nại nào tới Hội đồng quản trị; Và
 • Để xác định các dịch vụ giáo dục, chương trình và vị trí phù hợp cho học sinh giáo dục thường xuyên, những người phải tuân thủ quá trình kỷ luật của OSMAP.

Phụ huynh

Học sinh, phụ huynh và nhân viên được hướng đến các Chính sách 681, "Chương trình giáo dục phi truyền thống;" 731, "Khiếu nại về vấn đề học sinh;" 735, "Các chất bị cấm;" 743, "Kỷ luật học sinh;" 744, "Đình chỉ học sinh ngắn hạn;" 745, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học sinh, trở lại trường, và đuổi học/nhập học;" 747, "Văn phòng quản lý học sinh và các chương trình thay thế;" 775, "Vũ khí và các đối tượng bị cấm khác;" và Quy định, "681-1," Chương trình giáo dục phi truyền thống; " 731-1, "Khiếu nại về vấn đề học sinh;" 730-1, "Hành vi;" 735-1, "Các chất bị cấm;" 743-1, "Kỷ luật học sinh;" 744-1, "Đình chỉ học sinh ngắn hạn;" 745-1, " Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học sinh;" 745-4, "Các thủ tục của ủy ban kỷ luật của Hội đồng quản trị về điều trần khiếu nại về đuổi học sinh;" 745-5, "Trở lại trường và Đuổi học/nhập học;" 745-6, "Khiếu nại đình chỉ và đuổi học dài hạn với Hội đồng quản trị;" 747-1, "Văn phòng quản lý học sinh và các chương trình thay thế (OSMAP);" và 775-1, "Vũ khí và các vật bị cấm khác." Hội đồng quản trị và nhà trường tôn trọng sự riêng tư của học sinh và đã phát triển các chính sách và thủ tục để bảo vệ quyền riêng tư của học sinh theo quy định của pháp luật. Các quyền riêng tư này mở rộng đến các vấn đề kỷ luật. Tất cả các chính sách của Hội đồng quản trị và các quy định hành chính đều có sẵn cho phụ huynh và công chúng, với các bản sao hiện tại/chính thức được đăng lên trang web của học khu. Ngoài ra, các bản sao cứng được lưu giữ tại phòng thư ký của Hội đồng quản trị.

Cha mẹ có nhiệm vụ:

 • Xác định các dịch vụ giáo dục thích hợp, chương trình, và vị trí cho học sinh giáo dục thường xuyên, những người phải tuân theo quá trình kỷ luật của OSMAP.
 • Ký thỏa ước về "quy tắc ứng xử" trên mặt sau của thẻ thông tin khẩn cấp;
 • Dạy học sinh chịu trách nhiệm về việc học tập và hành vi không vi phạm quyền của người khác;
 • Đảm bảo học sinh hàng ngày ở trường và thông báo cho trường khi một học sinh vắng mặt, đi lại hoặc rời khỏi trường sớm;
 • Đảm bảo học sinh đến trường đúng giờ ;
 • Cung cấp khuyến khích và kỷ luật nhằm thúc đẩy học sinh hướng tới hành vi có trách nhiệm và tham gia trong bối cảnh trường học;
 • Đọc và hiểu "Bộ quy tắc ứng xử ;"
 • Đảm bảo rằng học sinh ăn mặc phù hợp khi ở trường học theo quyết định của trang phục, được soạn thảo với sự hợp tác giữa các trường địa phương bởi học sinh, phụ huynh và nhân viên trường;
 • Cung cấp sách, tài liệu, dụng cụ, đồng phục và thiết bị như được yêu cầu để tham gia hiệu quả trong chương trình học;
 • Biết các yêu cầu về lên lớp và tốt nghiệp như được xuất bản mỗi năm cho học sinh cấp 2 và cấp 3 trong "danh mục khóa học; "
 • Cung cấp thông tin khẩn cấp, bao gồm số điện thoại cho trường để đảm bảo rằng trường sẽ liên lạc được ngay với phụ huynh trong trường hợp khẩn cấp;
 • Cung cấp một bản sao chứng nhận giấy khai sinh của học sinh, và/hoặc giấy tở nhập cư, kiểm tra sức khỏe, hồ sơ về chủng ngừa, và số an sinh xã hội, nếu có thể, theo yêu cầu của Luật Virginia, khi đăng ký lần đầu với trường; và
 • Hiểu rằng các loại chất kích thích và vũ khí, như được mô tả trong "Bộ quy tắc ứng xử ", sẽ không được dung thứ tại các hoạt động của trường trên tài sản thuộc sở hữu của Hội đồng quản trị, khi đi/đến và tại các điểm dừng của xe buýt trường học, và tại các điểm dừng xe buýt, trong trường hợp liên quan tới các hoạt động đi dã ngoại, thể thao,và sinh hoạt câu lạc bộ; và những người vi phạm có thể phải chịu các biện pháp khắc phục và bao gồm cả bị đuổi học.

Quy tắc ứng xử được kỳ vọng từ học sinh

Quy tắc được kỳ vọng do học sinh phát triển thiết lập các hành vi, thái độ, và các hoạt động thúc đẩy trách nhiệm và thành công trong trường học.

QUY TĂC ỨNG XỬ ĐƯỢC KỲ VỌNG Ở TIỂU HỌC

Lớp K -lớp Hai:

Là một học sinh quan tâm và có trách nhiệm tại trường công lập quận Prince William, tôi cam kết:

 • Yêu cầu giúp đỡ nếu tôi cần nó;
 • Tìm cơ hội để giúp người lớn và bạn bè;
 • Tuân thủ các quy tắc và đứng ngoài các tình huống xấu;
 • Thực hành, thành thật, và bảo vệ tài sản;
 • Cố gắng hết sức và hoàn thành các công việc và bài tập ở nhà của tôi;
 • Luôn trung thực và luôn nói sự thật;
 • Sử dụng có trách nhiệm công nghệ và tuân thủ các chính sách an toàn và sử dụng có trách nhiệm của PWCS;
 • Là một người bạn tốt và không bắt nạt người khác; và
 • Tự hào về bản thân mình là ai và không bị đe dọa bởi những người khác.

Lớp Ba-Năm:

Là một học sinh quan tâm và có trách nhiệm tại trường công lập quận Prince William, tôi cam kết:

 • Yêu cầu giúp đỡ nếu tôi cần nó;
 • Giao tiếp tích cực với người lớn;
 • Tìm cơ hội để giúp người lớn và bạn bè;
 • Trở thành tham gia vào các hoạt động trường học/cộng đồng;
 • Tuân thủ các quy tắc và đứng ngoài các tình huống xấu;
 • Sử dụng có trách nhiệm công nghệ và tuân thủ các chính sách an toàn và sử dụng có trách nhiệm của PWCS;
 • Khuyến khích các học sinh khác làm các gương;
 • Thực hành, thành thật, và chăm sóc tài sản;
 • Hoạt động tích cực sau khi làm bài tập ở nhà bằng cách tham gia các hoạt động với bạn bè và gia đình;
 • Cố gắng hết sức và hoàn thành các công việc và bài tập ở nhà của tôi;
 • Đối xử với người lớn và các học sinh khác với sự tôn trọng;
 • Hãy trung thực và luôn nói sự thật;
 • Đứng lên vì bản thân mình và những người khác, và là một hình mẫu vai trò;
 • Là một người bạn tốt và không bắt nạt người khác;
 • Cố gắng hiểu những cảm nghĩ của người khác;
 • Tự tự hào về mình là ai và không bị đe dọa bởi những người khác; và
 • Có tác động tốt tới trẻ nhỏ.

QUY TẮC HÌNH VI ĐƯỢC KỲ VỌNG Ở TRƯỜNG THCS

Là một học sinh quan tâm và có trách nhiệm tại trường công lập quận Prince William, tôi cam kết:

 • Hãy tôn trọng và khuyến khích người khác;
 • Đặt ra những ví dụ tốt cho các học sinh khác trong lớp học;
 • Giao tiếp cởi mở với phụ huynh, giáo viên và nhân viên trường;
 • Khuyến khích các học sinh khác đưa ra quyết định tích cực;
 • Hãy là một mô hình vai trò và thúc đẩy việc ra quyết định an toàn bởi các học sinh khác;
 • Phục vụ cộng đồng bằng việc tiến hành các hoạt động như ổ đĩa thực phẩm, yêu cầu quyên góp khi cần thiết, vv;
 • Theo các ranh giới do gia đình, trường học và cộng đồng của tôi đặt ra;
 • Chọn bạn bè và vai trò mô hình một cách cẩn thận;
 • Cố gắng làm tốt nhất của tôi và không thấp hơn mong đợi của tôi ngay cả khi tôi thất bại;
 • Tham gia các hoạt động trường học và đội thể thao;
 • Tìm một nơi không phân tâm để học tập;
 • Sử dụng thời gian của tôi một cách khôn ngoan; Không trì hoãn khi hoàn thành bài tập;
 • Hướng dẫn và khuyến khích các học sinh khác làm tốt trong trường;
 • Thiết lập một ví dụ tốt bằng cách bỏ qua những ảnh hưởng tiêu cực xung quanh tôi;
 • Lắng nghe chăm chú trong lớp và là một mô hình vai trò tốt cho các học sinh khác;
 • Chịu trách nhiệm về hành động của tôi;
 • Sử dụng có trách nhiệm công nghệ và tuân thủ các chính sách an toàn và sử dụng có trách nhiệm của PWCS;
 • Kiểm soát hành vi của tôi và từ chối làm những gì tôi biết là sai;
 • Tin vào sự bình đẳng của tất cả bất kể chủng tộc, giới tính, tôn giáo, nền kinh tế xã hội, hoặc Khuyết tật;
 • Tôn trọng học sinh có thể có nguồn gốc khác nhau từ tôi;
 • Kế hoạch trước để đưa ra quyết định đúng đắn;
 • Tránh các tình huống không phù hợp;
 • Tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau và thúc đẩy người khác làm như vậy;
 • Tìm mô hình vai trò người lớn, những người cung cấp cho tôi hỗ trợ khi tôi cần nói chuyện với ai đó; và
 • Tin vào bản thân mình.

QUY TẮC HÌNH VI ĐƯỢC KỲ VỌNG Ở TRƯỜNG THPT

Là một học sinh quan tâm và có trách nhiệm tại trường công lập Prince William, tôi cam kết:

 • Khuyến khích cha mẹ tôi tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục và trường học của tôi;
 • Xây dựng giao tiếp cởi mở và lành mạnh với người lớn trong cuộc sống của tôi;
 • Làm việc để tạo ra một môi trường học chăm sóc;
 • Giúp đỡ trường học và cộng đồng của tôi để được nhìn nhận một cách tích cực bằng một mô hình vai trò tôn trọng, đưa ra những quyết định tốt, và làm tròn trách nhiệm được giao;
 • Tình nguyện phục vụ trường học và cộng đồng để hỗ trợ các hoạt động có lợi và thúc đẩy một môi trường học an toàn;
 • Hành xử bản thân mình theo những cách mà người lớn xem như chịu trách nhiệm để họ sẽ đánh giá cao ý kiến của tôi do trách nhiệm của tôi và danh tiếng tốt;
 • Hợp tác với các giáo viên của tôi và những người lớn khác;
 • Hợp tác với gia đình và hang xóm để thiết lập các quy tắc rõ ràng cho thanh thiếu niên trong cộng đồng của tôi;
 • Lấy gương hành vi tích cực và cảm hứng mà tôi nhìn thấy ở người lớn;
 • Trở nên tham gia vào một hoạt động ngoại khóa để cung cấp thêm cấu trúc trong lịch trình của tôi;
 • Xây dựng mối quan tâm trong các hoạt động khác nhau và mở rộng sự tham gia của tôi trong cộng đồng;
 • Phân bổ thời gian của tôi bằng nhau giữa các hoạt động (trường học, nhà và các hoạt động ngoại khóa);
 • Tuân theo các quy tắc và quy định trong "Bộ quy tắc ứng xử" để tiếp tục giáo dục của bản thân mình và bạn học;
 • Sử dụng có trách nhiệm công nghệ và tuân thủ các chính sách an toàn và sử dụng có trách nhiệm của PWCS;
 • Tích cực tham gia vào các chức năng của trường và chứng minh rằng tôi quan tâm đến phúc lợi của cộng đồng của tôi;
 • Cải thiện giáo dục của tôi bằng việc cam kết hoàn thành nhiệm vụ của tôi
 • Thúc đẩy một thái độ tích cực hơn mà có thể ảnh hưởng đến người khác bằng cách trang bị cho tôi với những đặc tính thích hợp như liêm chính và trung thực;
 • Tôn vinh các giá trị tích cực của tôi không chỉ trong một môi trường học, mà còn trong các quyết định hàng ngày của tôi bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của một cá tính chăm sóc và làm việc cho sự bình đẳng;
 • Đánh giá cao những giá trị tích cực ảnh hưởng đến Tôi là ai và kết hợp những giá trị trong trường học và cộng đồng của chúng tôi;
 • Đối xử bình đẳng với tất cả bạn học bất kể sự khác biệt và nguồn gốc của họ;
 • Kế hoạch trước và sử dụng kiến thức của tôi để đưa ra quyết định tích cực đối với áp lực tiêu cực từ bạn học.
 • Sử dụng kỹ năng đồng cảm, thông cảm và tình bạn của tôi để giải quyết xung đột của tôi không bạo lực;
 • Biết rằng tôi có một ý thức về mục đích;
 • Biết mục tiêu của tôi trong cuộc sống và lạc quan về tương lai của tôi; Và
 • Có một tầm nhìn cho tương lai của tôi và tạo ra một kế hoạch để đạt được nó.

Học sinh, nhân viên, và cha mẹ chia sẻ trách nhiệm cho một môi trường học có trật tự và an toàn. Thông tin về ma túy, vũ khí, hoặc các yếu tố khác có thể gây hại cho môi trường học phải được báo cáo. Bất kỳ nỗ lực trả đũa nào cho báo cáo vi phạm "quy tắc ứng xử" sẽ được giải quyết bằng hành động khắc phục và bao gồm việc đuổi học.

Những học sinh có kiến thức về ma túy, vũ khí, bạo lực, hoặc hành vi khác có thể gây hại cho người khác hoặc cho môi trường học đường, có thể bị kỷ luật đối với việc không báo cáo thông tin đó cho cơ quan nhà trường.

Nếu một học sinh phát hiện ra điều gì đó trong sở hữu của mình mà không được phép ở trường, học sinh đó nên báo cáo cho một quản trị viên hoặc nhân viên khác ngay lập tức. Hành động theo dõi nên được cân nhắc rằng học sinh đã tự nguyện trình báo cho nhân viên nhà trường. Học sinh nên liên lạc với một quản trị viên, giáo viên, hoặc cố vấn ngay lập tức nếu họ tin rằng họ đã là nạn nhân của phân biệt đối xử, quấy rối, hoặc hành vi khác mà vi phạm "Bộ quy tắc ứng xử."

Luật lệ và quy định

Một yếu tố cơ bản của việc phòng chống hành vi sai trái hiệu quả là thiết lập các quy tắc cho toàn bộ ngành và được áp dụng một cách nhất quán. Khi không có hình phạt cụ thể được trích dẫn, hiệu trưởng có thẩm quyền để thiết lập hình phạt thích hợp cho vi phạm, trong đó có thể từ tư vấn cho đến hành động kỷ luật hơn nữa (đình chỉ dài hạn hoặc đề nghị đuổi học) bởi OSMAP, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự vi phạm. Tuổi của học sinh và cấp lớp, các hoàn cảnh của sự vi phạm, và các yếu tố khác có liên quan sẽ được xem xét bởi hiệu trưởng khi xác định các biện pháp khắc phục thích hợp. Sau đây là bản tóm tắt các tiêu chuẩn được thiết lập cho cách hành xử cho PWCS:

Hành vi hành hung đánh người - các mối đe dọa của một cuộc tấn công bằng lời nói hoặc bằng vật (tấn công) và việc sử dụng vũ lực khi một người (đánh) là bị cấm một cách rõ ràng.

Hành hung và/hoặc đánh nhân viên -  hành vi hành hung và đánh bất kỳ nhân viên trường học nào, kể cả nhân viên thay thế, đều bị nghiêm cấm. Học sinh bị cáo buộc phải tham gia các vi phạm này có thể kỷ luật, lên đến và bao gồm đuổi học. Ngoài ra, học sinh có thể bị truy tố hình sự đối với một hành vi phạm tội như vậy theo điều 18.2-57 của bộ luật Virginia, trong đó nói rằng một vi phạm đánh bất kỳ nhân viên nào của hệ trường sẽ bao gồm bị giam giữa 5 ngày với một khoảng thời gian tối thiểu bắt buộc hai ngày giam. Nếu vi phạm có sử dụng súng hoặc vũ khí khác bị cấm trên tài sản trường học, người đó sẽ bị giam giữ tối thiểu trong sáu tháng.

Chuyên cần -  Theo luật Virginia, học sinh có trách nhiệm đi học mỗi ngày mà trường học mở cửa. Quy định 724-1, "Tham dự và nghỉ học" chứa các thông tin cụ thể liên quan đến việc học sinh tham gia. Vắng mặt, đi học muộn, và/hoặc về sớm phải có giấy xin phép từ một phụ huynh và/hoặc nhân viên trường. Trong vòng năm ngày vắng mặt ở trường, phụ huynh sẽ cung cấp giáy tờ cho nhân viên trường thích hợp để xin lỗi về sự vắng mặt. Các công việc của lớp cho những ngày vắng mặt có thể được thực hiện theo quy định 724-1. Học sinh hoặc phụ huynh có trách nhiệm lấy bài tập. Học sinh đến trường trễ nên theo các thủ tục ghi tên tại trường.

Các loại vắng mặt có lý do:

 • Bệnh tật cá nhân của học sinh;
 • Kiểm tra y tế và nha khoa và/hoặc điều trị học sinh khi các cuộc hẹn như vậy không thể được dự kiến ngoài giờ học;
 • Học sinh tham gia vào các hoạt động do trường học tài trợ diễn ra trong giờ học;
 • Với sự chấp thuận trước của hiệu trưởng, học sinh cuối cấp có thể nghỉ học để tham gia vào các khóa học đại học hoặc xin làm các công việc sau khi tốt nghiệp;
 • Nhà có tang người thân trực tiếp hoặc trong hộ gia đình;
 • Bắt buộc phải xuất hiện tại tòa án;
 • Kỳ nghỉ tôn giáo (học sinh không nên bị tước đoạt bất cứ giải thưởng hoặc đủ điều kiện hoặc cơ hội để cạnh tranh cho bất kỳ giải thưởng hoặc quyền tham gia một thử nghiệm thay thế hoặc kiểm tra, do sự vắng mặt như vậy);
 • Điều kiện khẩn cấp trong nhà của học sinh đòi hỏi sự giúp đỡ đặc biệt từ học sinh trong việc chăm sóc cho người bệnh hoặc bị thương; Tuy nhiên, việc sử dụng liên tục lý do này hoặc các yêu cầu vắng mặt trong hơn năm ngày liền phải được Văn phòng dịch vụ học sinh phê duyệt;
 • Theo quy định 724-1, sự vắng mặt được chấp thuận trước được khuyến khích và sẽ chỉ được cấp trên cơ sở từng trường hợp bởi hiệu trưởng hoặc người được chỉ định. Các chuyến đi gia đình được khuyến khích dự kiến trong những ngày nghỉ học và nghỉ hè. Vắng mặt cho các chuyến đi gia đình sẽ không được phép trừ khi kèm theo những hoàn cảnh phi thường. Việc xác định những hoàn cảnh phi thường do hiệu trưởng quyết định, phối hợp với Văn phòng dịch vụ học sinh. Các yếu tố như lý do cho sự vắng mặt, có giá trị về mặt giáo dục của kinh nghiệm đề xuất, và tác động của sự vắng mặt đối với tiến độ học tập của học sinh sẽ được xem xét trong việc xác định một sự vắng mặt đã được sắp xếp trước là chấp thuận hoặc bị từ chối;
 • Sự vắng mặt được chấp thuận trước vì một số lý do liên quan đến triển khai quân đội của cha mẹ;
 • Lý do giảm nhẹ tình huống như được phán xét bởi hiệu trưởng; và
 • Học sinh vô gia cư đang chờ sắp xếp vận chuyển.

Các loại vắng mặt không chấp nhận:

 • Trốn học cả ngày;
 • Trốn tiết;
 • Nhỡ xe, hoặc xe buýt, hoặc hỏng xe;
 • Không có lời giải thích thích hợp hoặc yêu cầu tài liệu cho một sự vắng mặt; và
 • Chưa có sự chấp thuận trước của hiệu trưởng trường.

Theo luật Virginia, Bộ giáo dục Virginia, và quy định 724-1 của PWCS, "Đi học và nghỉ học có lý do" trường học sẽ triệu tập các cuộc họp về can thiệp việc đi học của học sinh và phát triển kế hoạch cải thiện tham dự cho những học sinh tích lũy năm hoặc nhiều hơn vắng mặt không lý do. Phụ huynh có thể được yêu cầu tham gia các cuộc họp can thiệp đi học. Phụ huynh  của các học sinh trốn học nghiêm trọng có thể phải chịu hành động pháp lý vì không tuân thủ các luật đi học bắt buộc.

Bắt nạt – "bắt nạt" có nghĩa là bất kỳ hành vi hung hăng và không mong muốn nào nhằm gây hại, hăm dọa hoặc làm nhục nạn nhân; liên quan đến sự không cân bằng quyền lực thực hoặc được nhận thức giữa kẻ bắt nạt và nạn nhân và được lặp lại theo thời gian hoặc gây  chấn thương cảm xúc nghiêm trọng. Bắt nạt bao gồm bắt nạt trên mạng. "Bắt nạt" không bao gồm trêu chọc thông thường, trò chơi cưỡi ngựa, tranh luận, hoặc xung đột cân sức.  Sử dụng công nghệ không được chấp nhận bao gồm việc sử dụng công nghệ ngoài tài sản trường có tác dụng vật chất tới hoạt động hoặc phúc lợi chung của hệ trường, ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của quá trình giáo dục, đe dọa sự an toàn và phúc lợi của học sinh, nhân viên, hoặc tài sản của trường, xảy ra khi một học sinh đang chịu sự quản lý của nhà trường thay mặt cho cha mẹ hoặc xâm phạm quyền của học sinh hoặc nhân viên khác. Người vi phạm chịu các hình phạt từ khắc phục hậu quả cho đến bị đình chỉ và đuổi học. Học sinh phải báo cáo ngay lập tức tất cả các số cố của bắt nạt cho một giáo viên, cố vấn, hoặc quản trị viên bằng cách sử dụng "Mẫu khiếu nại về bắt nạt", bằng lời nói, hoặc thông qua các phương tiện truyền thông khác. Học sinh nên cảm thấy tự do để báo cáo sự cố bắt nạt mà không sợ bị trả đũa. Bất kỳ nỗ lực trả đũa sẽ được giải quyết bằng hành động khắc phục cho đến bao gồm đuổi học.

Bắt nạt trên mạng là một hình thức bắt nạt liên quan đến việc truyền, biên nhận, hoặc hiển thị các tin nhắn điện tử và/hoặc hình ảnh. Bắt nạt trên mạng bằng cách sử dụng Internet, máy tính PWCS, hoặc các thiết bị truyền thông không dây khác trong trường học, trên tài sản của trường, hoặc tại các hoạt động liên quan đến trường sẽ không được dung thứ. Hành vi này là vi phạm Quy định 295-1, "Hệ thống máy tính và dịch vụ mạng – sử dụng có trách nhiệm và chính sách an toàn Internet," và quy định 733.01-1, "Bắt nạt học sinh".

Bắt nạt trên mạng xảy ra ngoài sân trường và/hoặc không liên quan đến việc sử dụng Internet hoặc máy tính của PWCS cũng có thể dẫn đến biện pháp kỷ luật nếu nó gây ra hoặc có thể gây ra sự gián đoạn vật chất cho hoạt động của trường hoặc hệ trường, nó đe dọa sự an toàn hoặc tinh thần/thể chất của học sinh hoặc nhân viên, hoặc nó đe dọa sự an toàn của các tòa nhà trường học hoặc tài sản của trường.

Bắt nạt trên mạng là bất kỳ mối đe dọa nào bởi một học sinh khác, thường thông qua email hoặc trên các trang web (ví dụ: blog, các trang web mạng xã hội, truyền thông điện tử mà ủng hộ các thông điệp có chủ ý, thù địch gây tổn thương nhằm mục đích làm hại người khác, bao gồm cả những thứ như gửi thư hoặc tin nhắn có nghĩa thô tục, hoặc tin nhắn hoặc hình ảnh có thông tin nhạy cảm, thông tin cá nhân về người khác, giả vờ là người khác để làm cho xấu người khác và sử dụng các website để lấy ý kiến làm nhục người khác.

Người cổ vũ- Học sinh, với sự hiện diện và/hoặc hành động của họ, khuyến khích sự mất trật tự, đánh nhau, hoặc các vi phạm khác của "Bộ quy tắc ứng xử " có thể chịu hành động khắc phục. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, người ngoài cuộc ngoài từ chối di chuyển hoặc làm theo các hướng dẫn của nhân viên trường trong thời gian gián đoạn, đánh nhau, vv

Xe hơiphương tiện cơ giới - xe hơi và các phương tiện khác có thể được đưa vào cơ sở trường học chỉ với sự cho phép của quản trị trường và phải được vận hành một cách an toàn phù hợp với quy tắc trường học và luật pháp tiểu bang và địa phương. Chủ sở hữu và/hoặc nhà điều hành của bất kỳ chiếc xe hoặc xe khác mà nằm trên hoặc hoạt động trên bất động sản trường học đồng ý cho phép lục soát để tìm kiếm khi có nghi ngờ hợp lý rằng tồn tại các mặt hàng bị cấm như trong quy định 737-1 “Tìm kiếm và lục soát”. Người vi phạm phải chịu hành động khắc phục ở trường, có thể bao gồm cả mất quyền lái xe đến trường, đình chỉ không được vào trường (OSS), các hành động kỷ luật hơn nữa và các hình phạt pháp lý nếu áp dụng.

Quay cóp đạo văn -  học sinh có trách nhiệm không cho cũng không nhận hỗ trợ (bằng văn bản, bằng miệng, hoặc bằng cách khác) về các bài kiểm tra, đánh giá cuối cùng kỳ thi, hoặc lớp học được phân loại là làm việc cá nhân duy nhất. Gian lận bao gồm việc cho hoặc nhận của một tập tin máy tính, chương trình, một phần của một chương trình, hoặc máy tính khác dựa trên thông tin mà không có hướng dẫn của giáo viên cụ thể hoặc phê duyệt. Gian lận bao gồm bất kỳ vi phạm các quy tắc mà vi phạm liên quan đến không trung thực.

Phụ huynh sẽ được liên lạc, và học sinh sẽ bị xử lý một cách thích hợp cho các vi phạm học tập. Các trường học sẽ kết hợp việc sử dụng một lời hứa danh dự trong nỗ lực của họ để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thực. Việc thực hiện các cam kết này sẽ được theo quyết định của hiệu trưởng.

Đạo văn là một hình thức gian lận. Học sinh có trách nhiệm trình ra các nguồn mà từ đó tài liệu được trích dẫn, tóm tắt hoặc diễn giải, cũng như cho những người mà học sinh đã nhận hỗ trợ.

Thiết bị truyền thông (không dây) - Sở hữu các thiết bị truyền thông bởi học sinh trên sân trường là một ân huệ, không phải là một quyền, và bất kỳ học sinh nào mang đến một thiết bị liên lạc về bất động sản trường học phải đồng ý với các quy tắc này và với quyền của bộ phận trường để tịch thu và/hoặc lục soát các thiết bị như được cung cấp bởi quy định này. Mọi kỳ vọng về quyền riêng tư liên quan đến việc sử dụng các thiết bị của học sinh hoặc nhân viên bị phủ nhận bởi sự không tuân thủ các chính sách và quy định liên quan của Hội đồng quản trị. Học sinh có thể có các thiết bị truyền thông không dây bao gồm, nhưng không giới hạn ở điện thoại di động, máy tính bảng, và eReaders trên sân trường với điều kiện là các thiết bị này chỉ được sử dụng tại các thời điểm và theo cách được quy định cụ thể, như được thực thi bởi hiệu trưởng và nhân viên trường học. Việc sử dụng các thiết bị này có thể bị cấm tại thời điểm và vị trí cụ thể  để duy trì sự toàn vẹn của một môi trường học tập. Bất kỳ vi phạm lệnh cấm như vậy có thể dẫn đến một hành động kỷ luật. Thiết bị truyền thông không dây có thể được sử dụng trên xe buýt trường học với điều kiện thiết bị không làm mất tập trung trình điều khiển, an toàn hoặc vi phạm các quy tắc và luật xe buýt trường học khác. Videotaping, ghi âm, hoặc chụp ảnh học sinh hoặc người đi xa khác của xe buýt trường học bị cấm, nơi mà hoạt động như vậy được sử dụng để quấy rối, làm xấu hổ, làm nhục, hoặc làm hại người khác, hoặc nơi mà theo sự phán xét của người lái xe hoặc nhân viên khác, hoạt động như vậy là gây rối và/hoặc chuyển hướng sự tập trung của lái xe. Người vi phạm phải chịu sự tịch thu của các thiết bị thông tin liên lạc và/hoặc hành động khắc phục khác. Lục soát các thiết bị liên lạc có thể được thực hiện nếu nhà trường có nghi ngờ hợp lý rằng nó đang được sử dụng hoặc đã được sử dụng cho hành vi tội phạm hoặc vi phạm "quy tắc ứng xử." Nhà trường không chịu trách nhiệm về an ninh của các thiết bị truyền thông và/hoặc điện tử được mang đến tài sản của trường. Trong khi ở trên tài sản trường học, tại bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trường học hoặc trong khi đi du lịch đến và đi học hoặc bất kỳ hoạt động liên quan đến trường học nào, học sinh sẽ không được thực hiện cũng như không hiển thị hình ảnh video hoặc hình ảnh ăn mặc hở hang hoặc không có quần áo. Vi phạm có thể phải chịu các hành động kỷ luật lên đến và bao gồm cả đuổi học. Theo luật Virginia § 18.2-386.1, tội phạm này là một khinh khi nếu nạn nhân là một người lớn, nhưng là một trọng tội nếu nạn nhân dưới 18.

Tà đạo, thần đạo bí ẩn và các hoạt động tâm linh – Tà đạo, đạo huyền bí và các hoạt động liên quan đến tâm linh và tuyển dụng cho các thành viên của các nhóm này sẽ không được dung thứ. Hành động, lời nói, cử chỉ, quần áo, biểu tượng hoặc các dấu hiệu khác của các thành viên tôn giáo hoặc hoạt động đều bị cấm ở trường và các hoạt động liên quan đến trường học.

Giờ giới nghiêm - Tất cả học sinh cần phải nhận thức được luật pháp địa phương liên quan đến lệnh giới nghiêm và các trường hợp ngoại lệ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 1997, tại quận Prince William, tất cả mọi người dưới 18 tuổi không được đi kèm bởi một người lớn có trách nhiệm phải chịu một lệnh giới nghiêm từ 11 giờ tối đến 5 giờ sáng từ Chủ nhật qua thứ năm và từ 11:59 đêm đến 5 giờ sáng ngày thứ sáu và thứ bảy. Học sinh có thể được miễn để tham dự các chức năng chính thức của trường. Luật pháp cũng cho phép miễn trừ khác. Tất cả những người trẻ tuổi đều có nghĩa vụ phải biết và tuân theo các quy định của pháp luật này. Thông tin thêm có tại trang web của Prince William County, www.pwcgov.org.

Phân biệt đối xử -  Trường công lập quận Prince William không kỳ thị trong việc làm cũng như trong việc cung cấp các chương trình giáo dục, dịch vụ và hoạt động trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản sắc giới tính, khuynh hướng tình dục, mang thai, khuyết tật, thông tin di truyền, hoặc bất kỳ cơ sở nào bị pháp luật nghiêm cấm. Phụ huynh hoặc học sinh có lý do để tin rằng họ đã bị phân biệt đối xử được khuyến khích thảo luận vấn đề với hiệu trưởng trường học, hoặc họ có thể tìm kiếm giải quyết thông qua quá trình khiếu nại của học sinh.

Không trung thực - Học sinh không được dựng lên những cáo buộc sai lệch đối với nhân viên hoặc học sinh khác và cũng không đưa ra những thông tin sai lệch có thể gây hại cho người khác hoặc can thiệp vào nhiệm vụ của nhân viên.

Bất tuân thủ/không tôn trọng - Học sinh không đươc bỏ qua hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hợp lý được thực hiện bởi một nhân viên trường học. Bất kỳ học sinh nào có các hành động  thô tục, đe dọa, hoặc các hình thức lạm dụng bằng lời khác đối với một nhân viên của trường sẽ phải tuân theo OSS và xem xét bị đuổi học.

Làm mất trật tự - Học sinh trong khi ở trên tài sản trường học, tại một hoạt động được tài trợ bởi trường học, hoặc xe buýt trường học, không được hành xử một cách mất trật tự hoặc trong bằng bất kỳ cách nào khác làm gián đoạn hoặc làm phiền hoạt động có trật tự của trường. Hành vi xảy ra ngoài sân trường gây ra sự gián đoạn cho trường học, quá trình giáo dục, hoặc các quyền của học sinh hoặc nhân viên cũng có thể dẫn đến hành động kỷ luật ở trường.

Ma túy và lạm dụng chất kích thích - Học sinh không được sử dụng rượu, ma túy, hoặc bất cứ thứ gì tương tự như rượu hoặc ma túy.

Thiết bị giải trí điện tử - Học sinh có thể sử dụng các thiết bị giải trí điện tử trong khi đi du lịch đến và từ trường với điều kiện là các thiết bị này không phải là một phân tâm đến tài xế xe buýt và/hoặc không thỏa hiệp sự an toàn. Ngoài ra, việc sử dụng các thiết bị này không gây xao lãng hoặc phá vỡ các hoạt động. Trong ngày học hoặc tại trường sự kiện tài trợ và các hoạt động, học sinh không thể ghi lại cảnh âm thanh hoặc video dự định được sử dụng hoặc phân phối để gây hại cho học sinh khác hoặc người lớn, hoặc có thể gây ra một sự gián đoạn cho  quá trình giảng dạy. Người vi phạm phải chịu sự tịch thu của thiết bị và/hoặc hành động khắc phục khác. Nhân viên phòng học không chịu trách nhiệm về an ninh của các thiết bị truyền thông và/hoặc điện tử được mang đếm tài sản của trường. Trong khi ở trên tài sản trường học, tại bất kỳ hoạt động liên quan đến trường học, hoặc trong khi đi du lịch đến và đi học hoặc bất kỳ hoạt động liên quan đến trường học, học sinh không được quay hoặc chụp và hiển thị video đồ họa hoặc hình ảnh tĩnh của một người không có quần áo hoặc hở hang một phần. Vi phạm có thể phải chịu các hành động kỷ luật lên đến và bao gồm đuổi học. Theo Luật Virginia, § 18.2-386.1, tội phạm này là một sự khinh khi nếu nạn nhân là một người lớn, nhưng một trọng tội nếu nạn nhân dưới 18 tuổi.

Gây nguy hiểm cho người khác – Các hành vi của học sinh mà có thể gây nguy hiểm tới người khác là không được phép. Điều này bao gồm cả nhưng không giới hạn vi phạm các quy định về hỏa hoạn; báo cáo cháy giả; đốt lửa, tạo ra bất kỳ ngọn lửa nào không phải là một phần được chấp thuận của giảng dạy trong lớp học, sử dụng vật liệu cháy hoặc vật liệu nổ, và các mối đe dọa hoặc cố gắng đặt bom, đốt cháy, hoặc phá hủy, bất cứ cách nào, tài sản của trường hoặc tài sản của nhân viên trường học hoặc học sinh.

Không báo cáo hành vi vi phạm - Để duy trì sự an toàn và an ninh trong các trường học, học sinh có trách nhiệm báo cáo vi phạm nghiêm trọng của "Bộ quy tắc ứng xử " cho giáo viên, quản trị viên, các cán bộ thích hợp khác, hoặc dịch vụ báo cáo ẩn danh PWCS TIP  LINE. Vi phạm nghiêm trọng bao gồm thực hiện hoặc hành vi mà kết quả, hoặc có thể dẫn đến, bị thương tích cho người, sức khỏe, hoặc phúc lợi của học sinh hoặc nhân viên, hoặc thiệt hại cho tài sản. Không báo cáo có thể dẫn đến hành động khắc phục. 

Đánh lộn - Học sinh có trách nhiệm giải quyết các cuộc đối đầu một cách ôn hòa và không sử dụng bạo lực. Khi học sinh cảm thấy rằng họ không thể giải quyết bất đồng một cách ôn hòa, họ nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhân viên trường học, chẳng hạn như một giáo viên, cố vấn, hiệu trưởng, cán bộ xã hội, v.v. Đánh lộn sẽ dẫn đến hành động khắc phục có thể bao gồm đình chỉ hoặc đuổi học. Học sinh cũng phải chịu hành động khắc phục cho hành vi mà họ có thể không coi là nghiêm trọng hoặc đe dọa ("trò chơi cưỡi ngựa", "chơi xung quanh," vv) khi hành vi đó có thể gây ra thương tích, khó chịu, hoặc mất trật tự.

Cờ bạc - Cờ bạc trên tài sản trường học bị nghiêm cấm. Cờ bạc được định nghĩa là cá cược tiền hoặc vật về kết quả của trò chơi, cuộc thi hoặc sự kiện.

Băng đảng - Hoạt động, tuyển dụng, và biểu hiện bang đảng của các thành viên băng đảng sẽ không được dung thứ. Hành động, lời nói, cử chỉ, quần áo, biểu tượng hoặc các dấu hiệu khác của thành viên băng đảng hoặc hoạt động của băng đảng đều bị cấm ở trường và các hoạt động liên quan đến trường học. Bất kỳ học sinh tham gia vào một băng đảng liên quan đến đánh lộn hoặc tấn công sẽ bị xem xét đuổi học.

Đánh hội đồng  - Đánh hội đồng (theo nhóm) trong trường học, tại các hoạt động liên quan đến trường học, hoặc trên đường đến và đi học đều bị nghiêm cấm. Bất kỳ học sinh nào tham gia vào một cuộc tấn công nhóm mà kết quả gây ra sự gián đoạn hoặc xáo trộn ở trường hoặc các hoạt động liên quan đến trường học có thể chịu hành động khắc phục lên đến và bao gồm đuổi học. Bất kỳ học sinh nào tham gia vào một cuộc tấn công nhóm các cá nhân hoặc nhóm khác ở trường hoặc các hoạt động liên quan đến trường học có thể được đề nghị bị đuổi học. Bất kỳ hai hoặc nhiều hơn học sinh với mục đích làm hại cho người, tài sản, hoặc môi trường học đường có thể được coi là một nhóm theo quy định này.

Chai lọ thủy tinh -  Học sinh sẽ không được có chai thủy tinh hoặc các vật chứa có thể bị đập vỡ khác trên tài sản trường học hoặc tại các hoạt động liên quan đến trường mà không có sự cho phép của một nhân viên trường học.

Quấy rối -  từ ngữ, cử chỉ, biểu tượng, hành động, hoặc đụng chạm cơ thể mà xúc phạm, hăm dọa, đe doạ hoặc bức hại người khác sẽ không được dung thứ. Điều này bao gồm các hành vi như đe dọa không đụng chạm, tạo thế, hoặc "nhìn đểu" (Stare Downs ) quấy rối học sinh hoặc nhân viên vì bất kỳ lý do nào đều bị cấm. Ngoài ra, như đã nêu trong Quy định 738-3, "Quấy rối học sinh", hành vi quấy rối bị pháp luật nghiêm cấm. Các thủ tục khiếu nại được tìm thấy ở phần sau và trong Quy định 738-1, "Thủ tục khiếu nại về khiếu nại của học sinh về phân biệt đối xử hoặc quấy rối".

Tham gia nhóm (hazing) -  học sinh sẽ không tham gia vào hành vi mà bất cẩn hoặc cố ý gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc sự an toàn của người khác hoặc tạo ra thương tích về cơ thể đối với một học sinh liên quan đến khởi xướng, liên kết hoặc kết nạp vào một câu lạc bộ, tổ chức nhóm, hoặc thân thể học sinh. Người vi phạm có thể chịu các biện pháp khắc phục lên đến và bao gồm đình chỉ, đuổi học, và có thể có hậu quả hình sự.

Tài liệu không đứng đắn -  không có học sinh có, mặc/hiển thị, sản xuất, hoặc phân phối tài liệu không đứng đắn (thô tục, khiêu dâm, tục tĩu, gây khó chịu) bao gồm cả quần áo, áp phích, viết/in tài liệu,  đĩa CD, DVD,  thẻ kinh doanh, và các tài liệu trên máy tính.

Con trỏ laser - Học sinh không được có con trỏ laser hoặc các thiết bị laser khác ở trường, trên xe buýt trường học, hoặc tại các hoạt động liên quan đến trường mà không có sự cho phép của một quản trị viên trường học hoặc thành viên của giảng viên. Người vi phạm phải chịu các biện pháp khắc phục và có thể bị tịch thu con trỏ/thiết bị.

Xả rác -  học sinh sẽ giúp duy trì một môi trường trường học sạch và lành mạnh bằng cách bỏ rác vào thùng rác trong khi ở trong nhà ăn, phòng học, hành lang, và những nơi khác trong trường và trên sân trường, xe buýt, trạm xe buýt, và tại các hoạt động liên quan đến trường học.

Mất ân huệ lái xe -  học sinh cần phải nhận thức được không những hậu quả của một số hành vi vi phạm  "Bộ quy tắc ứng xử"  mà còn vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến việc mất ân quyền lái xe. Theo luật Virginia, một thẩm phán có thể thu hồi giấy phép của bạn cho một số hành vi phạm tội.

Phạm tội bên ngoài trường học  -  Hành động bên ngoài trường học mà có tác động tiêu cực đến tòa nhà trường học, các chương trình, học sinh, hoặc nhân viên sẽ không được dung thứ. Hội đồng quản trị và  nhân viên PWCS cam kết duy trì các trường học như là những nơi an toàn và sạch sẽ để học, những nơi không có tác động của bạo lực, vũ khí, hoạt động băng đảng, lạm dụng chất kích thích, và những ảnh hưởng tiêu cực khác. Học sinh phải tuân theo các biện pháp khắc phục ở trường, lên đến và bao gồm đuổi học, cho hành vi phạm tội xảy ra trong cộng đồng hoặc tại các địa điểm khác ngoài trường học nếu những vi phạm đó dẫn đến sự gián đoạn hoạt động của trường học, quy trình giáo dục, hoặc tác động đến quyền, an toàn, hoặc phúc lợi của học sinh, nhân viên và tài sản của trường. Theo luật Virginia, một học sinh có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học nếu bị kết tội tại tòa án nếu chế tạo, bán, tặng quà, phân phối, hoặc sở hữu của các loại thuốc kích thích ngay cả khi vi phạm không liên quan tới trường học. Hơn nữa, Luật Virginia quy định một học sinh có thể bị bố trí hoặc đặt trong một chương trình giáo dục thay thế (trường học khác, trường học ban đêm, tài nguyên trực tuyến, v.v.) khi nhận thấy rằng học sinh đó đã bị kết tội với một số hành vi phạm tội, bao gồm cả hành vi phạm tội liên quan đến vũ khí, rượu/ma túy, cố ý gây thương tích cho người khác, hoặc bị kết án hoặc tìm thấy không vô tội của một số hành vi như được nêu trong Quy định 681-1 “Các chương trình đào tạo không truyền thống”. Việc kết tội hoặc xét xử của một số trường hợp phải bắt buộc báo cáo có thể dẫn đến việc buộc quay trở lại, đình chỉ dài hạn, hoặc đuổi học. Học sinh cũng có thể được chỉ định, đặt trong các chương trình giáo dục không truyền thống, bị đình chỉ, hoặc bị đuổi học khi họ đã tham gia một hành vi phạm tội nghiêm trọng hoặc vi phạm tội nhiều lần các chính sách của Hội đồng quản trị.

Báng bổ -không có học sinh nào sử dụng ngôn ngữ thô tục, dâm dục, hiển nhiên xúc phạm, hay cử chỉ không đứng đắn.

Lục soát và tịch thu - Học sinh sẽ bị quy trách nhiệm về các vật mà họ có ở trường hoặc tại các hoạt động liên quan đến trường. Bàn làm việc và tủ khóa của học sinh là tài sản của trường, và các quan chức trường có quyền lục soát chúng. Tủ khóa hoặc bàn làm việc có thể bị lục soát để thu hồi tài sản của trường hoặc để xác định vị trí các đồ vật không được phép màn đến trường. Học sinh, đồ đạc của họ, và các đồ vật dưới sự kiểm soát của họ (bao gồm cả xe ô tô) có thể bị lục soát trong một số trường hợp như được mô tả trong quy định 737-1, "Lục soát và tịch thu". Hệ trường có quyền sử dụng chó được đào tạo trong việc lục soát. Quyền riêng tư và tự do cá nhân của học sinh về việc lục soát và tịch thu không hợp lý được cân bằng bởi trách nhiệm của trường để bảo vệ sức khỏe, an toàn và phúc lợi của tất cả mọi người trong cộng đồng trường học. Các đồ vật hợp pháp được tìm thấy trong một cuộc lục soát sẽ được thông báo cho các viên chức thực thi pháp luật. Nếu một học sinh từ chối việc lục soát khi chính quyền có nghi ngờ hợp lý rằng học sinh sở hữu hoặc có sự kiểm soát của mình các mặt hàng bị cấm như được định nghĩa trong quy định, phụ huynh và/hoặc chính quyền sẽ được liên lạc, và học sinh có thể phải chịu biện pháp kỷ luật.

Hút thuốc -  tất cả các trường học đều là môi trường không khói thuốc. Không được phép hút thuốc và kể cả điện tử trong bất kỳ tòa nhà nào của PWCS vào bất kỳ lúc nào. Học sinh, bất kể tuổi tác, không được phép hút thuốc hoặc được sở hữu các sản phẩm thuốc lá, các loại máy tạo hơi nicotin, thuốc lá, diêm, bật lửa, hoặc các thiết bị hút thuốc điện tử khác, trên xe buýt trường học, trong các tòa nhà trường, trên tài sản của trường, hoặc tại một địa điểm hoặc bên ngoài địa điểm do trường tài trợ hoạt động

Học sinh tham gia vào việc sở hữu hoặc sử dụng các sản phẩm thuốc lá hoặc nicotin sẽ nhận được hình phạt khác nhau, từ OSS  đến các tùy chọn hiệu quả khác được xác định bởi hiệu trưởng như răn đe thích hợp cho cá nhân học sinh. Các tùy chọn này có thể bao gồm OSS, đình chỉ trong trường học (ISS), giam giữ, dự án trường học/cộng đồng và các khoản phạt cho chính quyền địa phương. Chương trình giáo dục có sẵn ở cấp trung học và cao để giúp học sinh hiểu rõ hơn về những hậu quả sức khỏe tiêu cực liên quan đến hút thuốc và sử dụng nicotin.

Ăn mặc và hình thức bên ngoài của học sinh - Học sinh được kêu gọi ăn mặc cho sự thành công mỗi ngày học. Dáng mạo tổng thể của họ, trong khi trên sân trường hay môi trường ảo, nên thích hợp cho việc tập trung vào học tập cho tất cả. Nó được hiểu rằng cách ăn mặc của học sinh có thể phản ánh điều kiện thời tiết ngoài trời trong suốt năm học, Tuy nhiên, học sinh nên kiềm chế không mặc bất kỳ loại quần áo mà có thể gây ra một phân tâm hoặc gián đoạn cho quá trình giáo dục hoặc đến hoạt động và các chương trình của trường. Học sinh có sự xuất hiện làm gián đoạn việc dạy và học có thể được yêu cầu thay đổi quần áo cho thích hợp.

Luật Virginia § § 22.1-276.01 và 22.1-279.6 ban hành ngày 1 tháng 7 năm 2020 yêu cầu các Hội đồng quản trị thực các điều sau liên quan đến trang phục và trang điểm:

Yêu cầu Hội đồng quản trị đưa các nguyên tắc và chính sách ăn mặc mẫu vào các quy tắc ứng xử của học sinh (i) để giảm thiểu sự thiên vị và quấy rối trong việc thi hành bất kỳ quy tắc ứng xử nào của học sinh và (ii) các tiêu chuẩn cho trang phục hoặc trang điểm, mà dự luật định nghĩa là bất kỳ việc thực hành, chính sách, hoặc một phần của một quy tắc ứng xử của học sinh được thông qua bởi một Hội đồng quản trị mà chi phối hoặc hạn chế các trang phục của bất kỳ học sinh ghi danh. Các đạo luật cho phép Hội đồng quản trị đưa ra quy tắc cách trang phục và trang điểm của học sinh. Dự luật này đòi hỏi bất kỳ trang phục hoặc trang điểm nào bao gồm trong quy tắc ứng xử của Hội đồng quản trị hoặc thông qua bởi một Hội đồng quản trị (a) cho phép học sinh mặc và che đầu theo tiêu chuẩn tôn giáo và sắc tộc cụ thể hoặc đáng kể bao gồm hoặc kiểu tóc, hijabs, yarmulkes, mũ (b) duy trì tính trung lập về về giới bằng cách áp dụng cùng một quy tắc bất kể giới tính; (c) không có tác động khác nhau đối với học sinh của một giới tính cụ thể; (d) rõ ràng, cụ thể, và không  thiện vị trong xác định các điều khoản, nếu được sử dụng; (e) cấm nhân viên Hội đồng quản trị thực thi trang phục hoặc trang điểm chạm vạm cơ thể học sinh và (f) cấm  nhân viên Hội đồng quản trị yêu cầu một học sinh cởi quần áo trước bất kỳ cá nhân nào khác, bao gồm cả nhân viên Hội đồng quản trị thực thi, để tuân thủ các trang phục hoặc trang điểm.

Các hướng dẫn về trang phục và hình thức bên ngoài của học sinh PWCS được tạo ra để đảm bảo công bằng trong biểu đạt học sinh và thực thi của nhân viên và không có ý định phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản sắc giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, khuyết tật. Học sinh được phép mặc bất kỳ trang phục và che đầu hoặc kết tóc theo tôn giáo và sắc tộc cụ thể hoặc đáng kể. 

Khăn đội đầu và kiểu tóc được phép bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Hijabs
 • Yarmulkes
 • Kết thúc;
 • Tết tóc
 • Locs và
 • bện tóc

Cũng phù hợp với Luật Virginia § § 22.1-276.01 và 22.1-279.6, các hướng dẫn ăn mặc và hình thức đã được tạo ra để duy trì tính trung lập giới tính bằng cách đối xử với tất cả học sinh bằng cùng một tập hợp các quy tắc và tiêu chuẩn bất kể giới tính và không có một tác động khác nhau đối với học sinh của một giới tính cụ thể.

Các loại quần áo bị cấm bao gồm:

Quần áo mà:

 • Làm lộ làn da trần tới mức làm phân tâm hoặc có thể thấy trước là sẽ làm phân tâm học sinh hoặc nhân viên khác;
 • Lộ hoặc để lộ đồ lót;
 • Có thể để lộ các sản phẩm lót;
 • Chứa ngôn ngữ hoặc hình ảnh xúc phạm hoặc khiêu dâm; khiếm nhã, phân biệt đối xử, dâm dục hiển nhiên
 • Chứa các mối đe dọa hoặc biểu tượng băng đảng;
 • Thúc đẩy việc sử dụng vũ khí và bạo lực, hoặc sử dụng rượu, thuốc lá hoặc ma túy bất hợp pháp, và/hoặc các loại chất kích thích liên quan; và
 • Gây ra hoặc có thể đoán trước rằng sẽ gây ra một sự gián đoạn cho môi trường học tập.

Mũ nón che toàn bộ đầu hoặc khuôn mặt với các ngoại lệ sau:

 • Mang nó như một phần của tôn giáo của một người; Hoặc
 • Mang nó vì lý do y tế; hoặc
 • Mang nó như là biện pháp ngăn ngừ trong trường hợp có sự lây lan của dịc bệnh, hoặc
 • Mặc cho một sự kiện trường được phê duyệt; hoặc
 • Mang nó như là một biểu hiện của nguồn gốc văn hóa hoặc sắc tộc.

Trang sức hoặc các mặt hàng khác mà có thể được coi là hoặc sử dụng như là một vũ khí.

Sử dụng sai mục đích công nghệ - máy tính, mạng máy tính và công nghệ điện tử khác chỉ được dùng cho  mục đích giáo dục hợp lệ và chỉ với sự chấp thuận của một nhân viên trường học. Khi sử dụng công nghệ điện tử trong trường, học sinh phải tuân theo "Bộ quy tắc ứng xử " và "Hướng dẫn sử dụng chấp nhận được"- công nghệ viễn thông (Internet, telnet, hội nghị video trên máy tính để bàn, thư điện tử, vv) có sẵn theo yêu cầu từ nhân viên trường. Học sinh cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn được xác định bởi chính sách 295 của PWCS, "Các tiêu chuẩn về hệ thống máy tính và dịch vụ mạng," quy định 295-1, "Hệ thống máy tính và dịch vụ mạng-sử dụng có trách nhiệm và chính sách an toàn Internet," và quy định 295-2, "Phát triển website và thực hiện".

Bản sao của các chính sách và quy định này có sẵn trên trang web của PWCS tại www.PWCS.edu. Sử dụng công nghệ không được chấp nhận bao gồm, nhưng không giới hạn chỉ:

 • Vi phạm quyền riêng tư của người khác;
 • Sử dụng, sản xuất, phân phối, hoặc nhận sự thô tục, ghê tởm, hoặc tài liệu bắt nạt, quấy rối, tấn công, đe dọa, hoặc làm hạ nhục người khác;
 • Điều này bao gồm bắt nạt trên mạng, một hình thức bắt nạt liên quan đến việc truyền tải, nhận, hoặc hiển thị các tin nhắn điện tử và/hoặc hình ảnh;
 • Sản xuất, truyền tải, sở hữu, và/hoặc chia sẻ hình ảnh, tin nhắn, hoặc các tài liệu khác của về tình dục bằng cách sử dụng một thiết bị truyền thông không dây
 • Sao chép phần mềm thương mại vi phạm luật bản quyền;
 • Sử dụng công nghệ để có lợi về tài chính hoặc hoạt động thương mại hoặc bất hợp pháp;
 • Sử dụng công nghệ để quảng cáo sản phẩm hoặc chứng thực chính trị;
 • Gửi lại thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý trước của tác giả;
 • Sử dụng công nghệ vi phạm các quy tắc và quy định khác của "Bộ quy tắc ứng xử ;" và
 • Sử dụng công nghệ bên ngoài tài sản trường có tác động tới hoạt động hoặc phúc lợi chung của hệ trường, ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của quá trình giáo dục, đe dọa sự an toàn và phúc lợi của học sinh, nhân viên, hoặc tài sản của trường, xảy ra khi học sinh đang được giám hộ thay cho cha me ở trường, hoặc nếu không xâm nhập quyền của học sinh và nhân viên.

Vi phạm chính sách này và "nguyên tắc sử dụng được chấp nhận" có thể dẫn đến hành động khắc phục, mất ân huệ sử dụng công nghệ và hình phạt theo luật. Vô trách nhiệm cố ý có thể được xem là độc hại và có thể dẫn đến hành động khắc phục hoặc hình phạt. Cố ý nỗ lực làm suy thoái hoặc phá vỡ hiệu suất hệ thống công nghệ sẽ được xem là hoạt động tội phạm theo luật hiện hành của tiểu bang và liên bang.

Trộm cắp lấy đi mà không có sự cho phép hoặc cố gắng để có tài sản của trường mà không có sự cho phép của trường học hoặc tài sản cá nhân của người khác là rõ ràng bị cấm. Tất cả các sự cố liên quan đến trộm cắp hoặc cố gắng trộm thuốc theo toa của học sinh phải được báo cáo cho hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của mình. Người vi phạm phải chịu hành động khắc phục ở trường và có thể được giới thiệu đến các cơ quan có thẩm quyền thích hợp đẻ có hành động pháp lý.

Đe dọa -  Đe dọa là liên quan đến giao tiếp hoặc hành vi mà chỉ ra rằng một cá nhân đặt ra một mối nguy hiểm cho sự an toàn của nhân viên trường học hoặc học sinh thông qua hành vi bạo lực hoặc hành vi khác mà có thể tự gây hại hoặc cho người khác. Các mối đe dọa có thể được bày tỏ/truyền đạt qua hành vi bằng lời,  trực quan, bằng văn bản, điện tử, hoặc thông qua bất kỳ phương tiện khác; và được coi là một mối đe dọa bất kể nó được quan sát hay truyền đạt trực tiếp đến mục tiêu của mối đe dọa hoặc quan sát hoặc truyền đạt cho một bên thứ ba; và bất kể mục tiêu của mối đe dọa có nhận thức được mối đe dọa hay không. Mỗi trường có một nhóm đánh giá mối đe dọa cho việc thẩm định và can thiệp với các cá nhân có hành vi có thể gây ra một mối đe dọa đến sự an toàn của nhân viên trường học hoặc học sinh. Các thủ tục đánh giá mối đe dọa của PWCS được nêu trong quy định 777-1, "Thủ tục đánh giá mối đe dọa. "

Đi vào vùng cấm -  học sinh phải được phê duyệt bởi quản lý khu vực của trường và cơ sở trong giờ học bình thường hoặc sau giờ với sự cho phép của một nhân viên trường học. Học sinh được coi là bị xâm phạm nếu họ có mặt tại một trường học mà họ không ghi danh, trừ khi họ đang tham dự một hoạt động học được phê duyệt hoặc có sự chấp thuận của một nhân viên trường học. Học sinh phục vụ một OSS không được phép vào tài sản của trường mà không có sự cho phép bằng văn bản của hiệu trưởng. Trừ khi học sinh có văn bản cho phép từ các viên chức trường học thuộc tài sản của trường, một xe buýt trường học, hoặc tại một sự kiện do trường tài trợ, học sinh có các trường hợp kỷ luật nào đang chờ quyết định đình chỉ hoặc đuổi học lâu dài (ngoại trừ các phiên điều trần kỷ luật) bị cấm đến tài sản trường học, xe buýt trường học và các hoạt động của trường. Học sinh nào xâm phạm vào bất kỳ tài sản nào của trường đều phải chịu sự bắt giữ và hành động khắc phục ở trường. Tất cả du khách phải báo cáo trực tiếp cho văn phòng.

Trốn học - Học tại trường là bắt buộc cho đến khi 18 tuổi, trừ khi học sinh đã được luật pháp miễn, đã tốt nghiệp, hoặc đã hoàn thành một chương trình GED®. Các nhân viên theo doi chuyên cần của trường được phép thực thi các yêu cầu đi học và giới thiệu học sinh và/hoặc phụ huynh đến tòa án để có hành động pháp lý, nếu cần thiết.

Phá hoại - Không có học sinh nào được phép cố ý hoặc cố ý gây thiệt hại, đập phá hoặc phá hủy tài sản của trường, hoặc của cá nhân khác. (Điều này bao gồm cả vẽ graffiti, cũng như máy tính và phá hoại điện tử khác. )  Học sinh chịu trách nhiệm hoàn trả nguyên trạng cho Hội đồng quản trị những thứ bị phá hoặc tiêu hủy tài sản, hoặc cho sự thất bại để khôi phục nguyên trạng tài sản thuộc sở hữu của hoặc dưới sự kiểm soát của Hội đồng quản trị. Hành động khắc phục có thể được thực hiện chống lại những học sinh không hoàn trả lại tài sản thuộc sở hữu của hoặc dưới sự kiểm soát của Hội đồng quản trị. Luật pháp Virginia cho phép các trường học có hành động pháp lý để phục hồi các chi phí của thiệt hại như vậy từ cha mẹ của học sinh gây ra.

Vi phạm quy tắc trường học, thể thao, câu lạc bộ, và các hoạt động -  ngoài các quy tắc và quy định của "quy tắc ứng xử", học sinh được dự kiến sẽ tuân thủ các quy tắc được thiết lập bởi các trường học của họ và với các quy tắc của các môn thể thao, câu lạc bộ, và các hoạt động mà họ tham gia. Người vi phạm phải tuân thủ các hành động khắc phục như được mô tả trong "quy tắc ứng xử" hoặc như đã nêu trong sổ tay của trường. Học sinh có thể bị đình chỉ tham gia các môn thể thao, câu lạc bộ, hoặc các hoạt động do trường tài trợ khác nếu vi phạm các quy tắc của nhóm hoặc hoạt động, ngay cả khi vi phạm xảy ra bên ngoài sân trường và ngoài ngày học. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, vi phạm các quy tắc đào tạo nhóm liên quan đến việc sử dụng thuốc lá, sản phẩm hơi nicotin, rượu và các loại thuốc kích thích khác.

Vũ khí -  học sinh không được có vũ khí, những vật giống như vũ khí, hoặc các đối tượng có hại khác trên bất kỳ tài sản trường học hoặc trong bất kỳ sự kiện của trường học. 

Luật lệ và quy định

Quy tắc về xe buýt trường học

Tổng quan

Tất cả các quy tắc được đặt ra cho hành vi của học sinh trong chính sách của PWCS, quy định, và "quy tắc ứng xử," này áp dụng đối với hành vi của học sinh trên xe buýt trường học hoặc bất kỳ Phuong tiện nào của PWCS được sử dụng để vận chuyển học sinh đến và đi học và/hoặc các sự kiện và hoạt động liên quan đến trường học.

Luật Virginia, § 22.1-176, cho phép các Hội đồng quản trị cung cấp dịch vụ vận chuyển cho sinh, nhưng không bắt buộc phải làm như vậy. Đối với PWCS, dịch vụ xe buýt hàng ngày sẽ được cung cấp cho tất cả các học sinh sống trong ranh giới cách xa hơn trường một dặm trở lên. Học sinh đủ điều kiện vận chuyển có thể được yêu cầu đi bộ lên đến một dặm để đến trạm xe buýt thường xuyên của họ. Không cung cấp dịch vụ vận chuyển cho học sinh sống trong ranh giới đi bộ của trường.

Dịch vụ xe buýt nhanh sẽ được cung cấp cho học sinh ghi danh vào tất cả các chương trình đặc biệt. Dịch vụ này sẽ chỉ đến và từ các trạm dừng xe buýt nhanh. Phụ huynh có trách nhiệm vận chuyển đến/từ các trạm xe buýt nhanh. Trong nhiều trường hợp, những điểm dừng này có thể là từ hai đến ba dặm từ nơi cư trú của học sinh.

Thiết bị truyền thông không dây có thể được sử dụng trên xe buýt trường học với điều kiện thiết bị không làm mất tập trung trình điều khiển, an toàn hoặc vi phạm các quy tắc và luật xe buýt trường học khác.

Đón xe buýt

Luật tiểu bang yêu cầu xe buýt hoạt động trên cùng một tuyến đường, theo lịch trình của họ, trên cơ sở hàng ngày. Phụ huynh hoặc người được ủy quyền của họ phải đi cùng với con nhỏ của họ đến và đi từ trạm xe buýt.

Học sinh nên:

 • Đúng giờ;
 • Có mặt ở trạm xe buýt sớm hơn ít nhất từ 5 đến 10 phút trước thời gian đón thường xuyên;
 • Đứng xa đường. Không đứng trên phần dành cho người đi bộ trong khi chờ đợi xe buýt;
 • Duy trì hành vi thích hợp;
 • Tôn trọng tài sản của người khác;
 • Chờ cho đến khi xe buýt dừng hẳn, sau đó đi bộ đến cửa trước. Không chạy dọc theo xe buýt đang di chuyển;
 • Lên xe buýt có trật tự; và
 • Sử dụng trạm xe gần nhà nhất. Đi bộ đến nhà bạn để bắt xe buýt thường gây ra tình trạng quá tải tại một điểm dừng nhất định.

Học sinh khi đi xe buýt nên:

 • Tuân thủ các hướng dẫn của tài xế xe buýt và/hoặc người hỗ trợ xe buýt;
 • Hãy ngồi xuống ngay lập tức;
 • Luôn ngồi và mặt hướng về phía trước;
 • Chia sẻ chỗ ngồi bằng nhau;
 • Hãy lịch sự;
 • Tôn trọng tài sản;
 • Giữ tất cả các bộ phận cơ thể bên trong xe buýt;
 • Giữ lối đi thông thoáng; và
 • Duy trì hành vi tốt.

Không cho phép các vi phạm sau đây:

 • Đốt lửa;
 • Đánh nhau
 • Hút thuốc
 • Sử dụng từ báng bổ;
 • Trò chơi cuoix ngựa;
 • Ăn/uống;
 • Phun
 • Sử dụng cử chỉ khiêu dâm;
 • Phá hoại tài sản;
 • Ném các đồ vật từ xe buýt;
 • Tạo tiếng ồn lớn;
 • Mang đồ vật thủy tinh;
 • Vận chuyển các vật thể lớn;
 • Quay video, ghi âm, hoặc chụp ảnh, dẫn đến quấy rối hoặc gây tổn hại cho người khác, gián đoạn hoặc phân tâm tài xế;
 • Giả mạo với thiết bị;
 • Có vũ khí;
 • Sử dụng, sở hữu, hoặc phân phối ma túy hoặc các chất kích thích khác và các loại chất liên quan;
 • Xả rác
 • Thực hiện các mối đe dọa;
 • Làm nguy hiểm cho người khác; và
 • Các vi phạm khác của "Bộ quy tắc ứng xử ."

Rời khỏi xe buýt

Học sinh phải:

 • Vẫn ngồi cho đến khi xe buýt đến một điểm dừng hẳn;
 • Rời khỏi xe buýt theo cách có trật tự, học sinh ở ghế trước ra trước;
 • Rời khỏi trạm dừng xe buýt khi thấy an toàn ngay khi xuống xe;
 • Không tụ tập quanh xe buýt;
 • Băng qua đường, nếu cần thiết, ở phía trước của xe buýt và ở khoảng cách ít nhất 10 feet trước xe buýt; và
 • Không vượt qua đường cho đến khi có tín hiểu an toàn. Cấm đ ingang qua đường có 4 làn xe hoặc có giải phân cách cứng.

Nếu một vấn đề kỷ luật xảy ra vào buổi chiều, và vấn đề được coi là vậy theo cách đánh giá của, nó là không an toàn để tiến hành, người lái xe có thể phải trở lại trường học để tìm kiếm hành động kỷ luật ngay lập tức và/hoặc được hỗ trợ. Tài xế xe buýt được hướng dẫn để báo cáo bất kỳ vi phạm nào cho hiệu trưởng trường học/người được chỉ định.

Đổi xe buýt

Học sinh phải có một văn bản yêu cầu từ cha mẹ để đi đến một điểm dừng khác với lịch trình thường xuyên của họ. Yêu cầu bằng văn bản này phải được chấp thuận của hiệu trưởng trường học hoặc người được ủy quyền. Tài xế xe buýt phải nhận được thông báo của văn phòng trường khi được phê duyệt cho học sinh thay đổi sang một trạm dừng hoặc xe buýt thay thế.

Không được thay đổi vị trí đón xe hoặc tuyến xe buýt mà không có sự chấp thuận của văn phòng dịch vụ vận tải.

Không có thay đổi xe buýt được chỉ định mà không có sự cho phép của hiệu trưởng trường học và văn phòng dịch vụ vận tải.

Đi xe buýt trái phép

Chỉ cho phép những người được ủy quyền đi trên xe buýt trường học (tài sản của trường). "Nó sẽ là bất hợp pháp cho bất kỳ người nào, học sinh hay không phải học sinh, để lên xe hoặc không chịu xuống xe sau khi đã được yêu cầu để rời khỏi xe bởi một người được ủy quyền " (Virginia Code § 18.2-128).

Đi xe buýt trường học là một đặc huệ*

Nếu một học sinh được báo cáo với hiệu trưởng, hiệu trưởng sẽ có trách nhiệm về biện pháp kỷ luật, có thể bao gồm mất đặc huệ được vận chuyển bằng xe buýt, cho đến khi cha mẹ, tài xế xe buýt, hiệu trưởng, và trong một số trường hợp, một văn phòng đại diện dịch vụ vận tải thấy rằng vấn đề đã được khác phục. Phụ huynh sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển học sinh đã bị mất đặc quyền vận chuyển xe buýt trường học.

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng tham khảo quy định 431-4, "Vận chuyển cho học sinh".

Các mối đe dọa bằng lời nói hoặc bằng văn bản để làm hại người khác hoặc tài sản PWCS, được lên kế hoạch hoặc thực hiện trên xe buýt trường học hoặc được dự định sẽ được thực hiện trên một xe buýt trường học, tại một trạm xe buýt trường học, hoặc trong khi đi đến trường, có thể dẫn đến việc mất ân huệ được vận chuyển trong một khoảng thời gian xác định hoặc cho phần còn lại của năm học bên cạnh các hình thức kỷ luật khác.

Một hệ thống quan sát video xe buýt trường học ghi lại các hoạt động trên một số xe buýt. Xin vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường hoặc văn phòng dịch vụ vận tải để nhận trợ giúp về các vấn đề liên quan đến việc vận chuyển con bạn.

* Đi xe buýt trường học là một đặc ân, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật cho học sinh khuyết tật.

Luật lệ và quy định

Các chất cấm

Các quy tắc quản lý các chất bị cấm bởi các trường công quận Prince William được tóm tắt trong phần này. Vui lòng tham khảo quy định 735-1, "Các chất cấm," về tất cả các thông tin liên quan đến chủ đề này.

Theo quy định của Luật Virginia § 22.1-277.08, Hội đồng quản trị sẽ cho phép, nhưng không yêu cầu, việc đuổi học của bất kỳ học sinh được xác định đã mang một chất bị kiểm soát, chất giả bị kiểm soát, hoặc cần sa như được nêu trong luật Virginia § 18.2-247, vào tài sản trường hoặc đến một hoạt động tài trợ trường học. Những học sinh vi phạm pháp luật sẽ được giới thiệu đến chính quyền địa phương để hành động thích hợp về công lý hình sự hoặc hệ thống phạm tội của tuổi vị thành niên.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị  và/hoặc  Tổng giám thị điều hành hoặc người được chỉ định của mình  (Phó giám thị cấp độ, Giám đốc OSMAP, hoặc một viên chức điều trần OSMAP) sẽ có thẩm quyền sửa đổi loại hình hành động kỷ luật khi có trường hợp đặc biệt, dựa trên sự thật của một tình huống cụ thể. Các trường hợp đặc biệt bao gồm, nhưng không giới hạn, các tiêu chí theo luật định được nêu tại § 22.1-277.06 (C) của luật Virginia, như được mô tả trong quy chế 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học sinh."

Danh sách các chất và vật dụng bị cấm mà một học sinh có thể bị đuổi học theo các quy tắc của PWCS là rộng hơn so với danh sách các chất bị cấm mà luật pháp yêu cầu bắt buộc phải đuổi học. Ngay cả khi các chất bị cấm hoặc các loại đồ vật không nằm trong lớp các chất bị cấm bởi pháp luật, bất kỳ học sinh nào cũng bị đuổi học nếu học sinh tham gia vào việc sở hữu, sử dụng, nhận hoặc đã cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng mua, hoặc phân phối hoặc cố gắng phân phối, các chất bị cấm hoặc vật dụng, trừ khi người được ủy quyền của Tổng giám thị (cấp phó giám thị, giám đốc OSMAP, hoặc một viên chức điều trần OSMAP) hoặc Hội đồng quản trị thấy rằng các trường hợp đặc biệt biện minh cho một hành động kỷ luật thấp hơn, hoặc không cần có hành động nào cả, dựa trên sự thật của một tình huống cụ thể. Trong một số trường hợp, có thể có một câu hỏi về việc có hay không sở hữu, sử dụng hoặc phân phối một chất hoặc đối tượng là vi phạm. Bản chất và sự xuất hiện của các chất hoặc các loại hình liên quan, mục đích của nó, và làm thế nào nó được sử dụng, hoặc dự định được sử dụng, sẽ được xem xét khi đưa ra quyết định về hành động kỷ luật.

Nhiệm vụ báo cáo các chất bị cấm -  Tất cả  nhân viên  và học sinh PWCS được yêu cầu thông báo cho hiệu trưởng, trợ lý hiệu trưởng, bất kỳ nhân viên an ninh cộng đồng, nhân viên an ninh, giáo viên,  hoặc người lao động khác ngay lập tức nếu họ có lý do để tin rằng có, hoặc có khả năng là, các chất bị cấm hoặc các chất kích thích liên quan trong trường học, trên cơ sở trường học, trên xe buýt trường học, tại trạm xe buýt, trên đường đến trường. Những học sinh có kiến thức như vậy nhưng không báo cáo sự hiện diện hoặc dự đoán sự hiện diện của các chất bị cấm hoặc các vật dụng liên quan có thể bị kỷ luật. Hiệu trưởng hoặc người chỉ định của hiệu trưởng sẽ duy trì quyền xứng đáng để hành động ngay lập tức trong khuôn khổ của chính sách để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của học sinh và nhân viên. Các nguồn lực an ninh của bộ phận trường học và sở cảnh sát địa phương sẽ có sẵn để giúp hiệu trưởng trong hành động này.

Hậu quả của vi phạm chất cấm - Bất kỳ học sinh nào bị cáo buộc vi phạm chất cấm có thể bị kỷ luật. Điều này có thể bao gồm bị đình chỉ năm ngày với một hội nghị không chính thức với hiệu trưởng hoặc trợ lý hiệu trưởng để thu thập thông tin liên quan đến sự cố. Sau hội nghị không chính thức, ban giám hiệu trường sẽ trao đổi với Phó giám thị đốc hích hợp, và xác định xem đề nghị của OSMAP đối với các biện pháp kỷ luật hơn nữa có thể được biện hộ, trong trường hợp này các thủ tục trong quy định 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học sinh," quy định 745-2, "Kỷ luật học sinh PWCS" và quy định 747-1, "Văn phòng quản lý học sinh và các chương trình thay thế (OSMAP) cân được tuân theo. Hiệu trưởng hoặc người đại diện được chỉ định   có thể cung cấp cho người phạm tội lạm dụng chất cấm và cha mẹ của họ cơ hội để tự nguyện tham gia  chương trình News Horizons ở cấp 3.

Một đình chỉ vì lạm dụng chất cấm cũng sẽ dẫn đến một đình chỉ ngay lập tức trong tối thiểu là 30 ngày theo lịch không được tham gia vào tất cả các hoạt động của trường (các đội, câu lạc bộ, và tất cả các trường học khác tài trợ hoạt động), kể cả thực hành. Chỉ khi học sinh có văn bản cho phép từ ban giám hiệu trường mới được đến trường hoặc các tài sản của trường như xe buýt trường học, hoặc tại một sự kiện do trường tài trợ, học sinh mà hình thức kỷ luật đang chờ quyết định đình chỉ hoặc đuổi học lâu dài (ngoại trừ các phiên điều trần kỷ luật) bị sử dụng các tài sản trường học, xe buýt trường học và các hoạt động do trường tổ chức. Cho dù có bị đình chỉ bỏi trường hay không, huấn luyện viên và/hoặc nhà tài trợ, với sự chấp thuận của ban giám hiệu, có thể đình chỉ học sinh từ việc tham gia vào các hoạt động do trường học tài trợ nếu vi phạm các quy tắc của đội, câu lạc bộ, hoặc có các hoạt động liên quan đến các chất bị cấm. Điều này bao gồm vi phạm các quy tắc liên quan đến các chất bị cấm xảy ra ở trường và bên ngoài ngày học. Học sinh cũng có thể bị quản chế thử thách 90 ngày theo lịch trong thời gian này hiệu trưởng có thể yêu cầu sau đó tiếp tục theo dõi với nhân viên phòng chống lạm dụng chất.

Luật lệ và quy định

Vũ khí và các đồ vật nguy hiểm khác

Các quy tắc quản lý vũ khí và các đối tượng bị cấm khác bởi PWCS được tóm tắt trong phần này. Vui lòng tham khảo quy định 775-1, "Vũ khí và các đối tượng bị cấm khác" cho tất cả các thông tin liên quan đến chủ đề này.

Để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của học sinh, nhân viên,  và những người khác trong tài sản trường học hoặc tại các hoạt động của trường và để bảo vệ tài sản trường học, vũ khí và các mặt hàng bị cấm khác sẽ không được phép vào bất kỳ trường học nào, trên xe buýt trường học, đi hoặc đến trường hoặc tại bất kỳ hoạt động nào liên quan tới trường bất kể hoạt động đó diễn ra ở đâu. Tài sản trường có nghĩa là bất kỳ bất động sản thuộc sở hữu hoặc cho thuê của Hội đồng quản trị hoặc bất kỳ chiếc xe sở hữu, cho thuê, hoặc điều hành bởi hoặc thay mặt cho Hội đồng quản trị. Học sinh cũng có thể chịu biện pháp kỷ luật đối với các hành vi phạm tội vũ khí xảy ra ngoài sân trường, nếu sự vi phạm làm gián đoạn về vật chất các hoạt động của trường, nếu hành vi phạm tội được lên kế hoạch trong trường học hoặc tại các hoạt động trường học, nếu hành vi phạm tội xảy ra khi học sinh là thuộc thẩm quyền giám hộ của trường thay cho cha mẹ, nếu đe dọa sự an toàn và phúc lợi của học sinh, nhân viên, hoặc tài sản của trường hoặc nếu vi phạm liên quan tới trường.

Đuổi học bắt buộc đối với một số vi phạm về vũ khí/súng -  theo quy định của đạo luật liên bang súng về Trường học không có súng và luật Virginia, Hội đồng quản trị phải đuổi học không ít hơn một năm (365 ngày) bất kỳ học sinh nào được xác định đã sở hữu một vũ khí, thiết bị phá hoại, súng giảm thanh, bộ phận giảm thanh, hoặc súng nén đạn trên bất kỳ tài sản nào của trường học, trên xe buýt trường học, hoặc tại bất kỳ hoạt động liên quan đến trường học. Tuy nhiên, Hội đồng nhà trường và/hoặc Tổng giám thị hoặc người được chỉ định của mình  (Phó giám thị, Giám đốc OSMAP, hoặc một viên chức điều trần OSMAP), có quyền thay đổi thời hạn đuổi học cho các hành vi phạm tội như vậy, hoặc các loại biện pháp kỷ luật khi hoàn cảnh đặc biệt tồn tại dựa vào từng trường hợp cụ thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các tiêu chí theo luật định được nêu tại § 22.1-277.06 (C) của luật Virginia, như được mô tả trong quy chế 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh." Những học sinh vi phạm pháp luật này sẽ được giới thiệu đến chính quyền địa phương để có các hành động thích hợp về công lý hình sự hoặc hệ thống phạm tội của tuổi vị thành niên.

Danh sách các vũ khí và các đối tượng bị cấm mà một học sinh có thể bị đuổi học theo các quy tắc của PWCS là rộng hơn so với danh sách các loại vũ khí mà luật pháp quy định phải đuổi học. Ngay cả khi vũ khí không nằm trong lớp vũ khí bị cấm bởi pháp luật, học sinh vẫn sẽ bị đề nghị đuổi học cho việc sở hữu, sử dụng, nhận hoặc cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng mua, phân phối hoặc cố gắng phân phối, tất cả các vũ khí hoặc các đối tượng bị cấm trên tài sản trường học hoặc tại các hoạt động liên quan đến trường hoặc kết nối với trường, trừ khi người được ủy quyền của Tổng giám thị , giám đốc OSMAP, hoặc một viên chức điều trần OSMAP) thấy rằng các trường hợp cụ thể biện minh cho một hành động kỷ luật ít hơn hoặc không cần có hành động nào cả. Trong một số trường hợp, có thể cần trả lời câu hỏi về việc sở hữu, sử dụng và phân phối đối tượng là vi phạm hay không. Các loại đối tượng, mục đích của nó, và làm thế nào nó đã được sử dụng hoặc dự định được sử dụng sẽ được xem xét khi đưa ra quyết định về hành động kỷ luật.

Nhiệm vụ báo cáo vũ khí và các đối tượng bị cấm -  tất cả nhân viên PWCS và học sinh được yêu cầu thông báo cho hiệu trưởng, trợ lý hiệu trưởng, bất kỳ cán bộ giữ gìn trật tự cộng đồng, nhân viên an ninh, giáo viên hoặc nhân viên trường học  ngay lập tức  nếu họ có lý do để tin rằng có, hoặc có khả năng là, có một vũ khí ở trường, trên xe buýt trường học, tại bến xe hoặc tại bất kỳ hoạt động nào của trường. Các học sinh có kiến thức như vậy nhưng không báo cáo sự hiện diện hoặc hiện diện được thấy trước của một vũ khí có thể bị kỷ luật. Hiệu trưởng hoặc người chỉ định của hiệu trưởng sẽ có quyền xứng đáng để hành động ngay lập tức trong khuôn khổ của chính sách của bộ phận trường để đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của học sinh và nhân viên. Nhân viên giữ trật tự của bộ phận trường học và sở cảnh sát địa phương sẽ có sẵn để hỗ trợ trong hành động này. Nếu một học sinh phát hiện ra rằng người đó đang sở hữu một đối tượng có thể được coi là "vũ khí", học sinh đó nên báo cáo cho quản trị viên hoặc nhân viên khác  ngay lập tức. Hành động theo dõi sẽ tính đến việc học sinh đã tự nguyện lưu ý sự việc cho nhân viên.

Hậu quả của việc vi phạm vũ khí -  bất kỳ học sinh bị cáo buộc tội phạm liên quan đến một vũ khí hoặc đối tượng bị cấm khác, sẽ có một hội nghị không chính thức với hiệu trưởng hoặc trợ lý hiệu trưởng của trường. Sau hội nghị và xem xét lại với giám thị cấp phó, sẽ có một đề nghị cho đuổi học hoặc hành động kỷ luật khác sẽ được thực hiện, tuân thủ một cách hợp lý các thủ tục quy định trong Quy định 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học sinh,"  Quy định  747-1, "Văn phòng quản lý học sinh và các chương trình thay thế (OSMAP)," hoặc quy định 745-2, "Kỷ luật học sinh khuyết tật”.

Tóm tắt mã kỷ luật

Triết lý của PWCS là hướng tới một cách tiếp cận ngăn ngừa và phục hồi cho hành vi không mong muốn, phù hợp với Hướng dẫn Mẫu về Chính sách và các giải pháp thay thế Tích cực và Phòng ngừa cho việc đình chỉ học sinh của Bộ Giáo dục Virginia.  Nếu học sinh bị từ chối cơ hội của họ để đi học như là kết quả của hành vi không mong muốn, giáo viên, hiệu trưởng, và/hoặc các nhân viên giáo dục thích hợp sẽ xác định các biện pháp khắc phục thích hợp sử dụng một hệ thống đáp ứng tốt nghiệp mà kết hợp hướng dẫn, phục hồi, và độ tuổi. Khi hành vi của học sinh không phản hồi với sự can thiệp và tăng tần suất, cường độ và thời gian, mức độ phản ứng có thể tăng mức độ nghiêm trọng. 

Các loại hành vi sau đây của học sinh, theo định nghĩa của Bộ Giáo dục Virginia, được thiết kế để hỗ trợ việc xác định tác động của hành vi tới môi trường học tập của trường và khuyến khích các phản ứng thúc đẩy năng lực học tập cảm xúc và xã hội.

 • Hành vi cản trở sự tiến bộ học tập (BAP):
  Những hành vi này cản trở sự tiến bộ học tập của học sinh. Nó thường chỉ ra học sinh thiếu tính tự quản hoặc tự nhận thức. Đôi khi, học sinh có thể cần sự giúp đỡ trong việc hiểu cách mà hành vi tác động đến người khác do vậy đào tạo về nhận thức xã hội cũng có thể được chỉ định.
 • Các hành vi liên quan đến hoạt động trường học (BSO):
  Những hành vi này can thiệp vào hoạt động thủ tục hàng ngày của trường học. Học sinh thể hiện những hành vi này có thể cần phải phát triển tính tự quản, tự nhận thức, hoặc kỹ năng nhận thức xã hội.
 • Hành vi quan hệ (RB):
  Những hành vi này tạo ra một mối quan hệ tiêu cực giữa hai hoặc nhiều người không gây tổn hại về thể chất. Hành vi quan hệ ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng trường học trong đó không khí trường học thường là một sự phản ánh về cách người đối xử với Học sinh thể hiện khó khăn với hành vi quan hệ cũng có thể gặp khó khăn với các năng lực xã hội khác.
 • Hành vi thể hiện lo lắng về an toàn (BSC):

Những hành vi này tạo điều kiện không an toàn cho học sinh, nhân viên, và  khách đến thăm trường. Những lý do cơ bản cho loại hành vi này có thể nằm trong bất kỳ năng lực cảm xúc xã hội do vậy quản trị viên nên điều tra động cơ tiềm ẩn cho hành vi của học sinh. Đào tạo về nhận thức xã hội và ra quyết định thường được chỉ định cho bất kỳ hành vi nào tạo nên một mối quan tâm an toàn. 

 • Hành vi mà tự gây nguy hiểm hoặc cho những người khác (BESO):
  Các hành vi tự gây nguy hiểm cho sức khỏe, an toàn, hoặc phúc lợi của học sinh hoặc những người khác trong cộng đồng trường học. Hành vi tăng lên đến mức độ nghiêm trọng này thường phức tạp. Trong khi họ là chỉ của người kém về kỹ năng ra quyết định, học sinh có những hành vi này cũng có thể có nhu cầu phát triển về năng lực xã hội-cảm xúc khác.

Các luật lệ và quy định của "Bộ quy tắc ứng xử " nhằm hướng dẫn hành vi của học sinh trong các tòa nhà trường học, trên xe buýt trường học, đến và đi từ trường, và trong khi tham gia vào bất kỳ hoạt động tài trợ của PWCS. Như đã nêu trong "quy tắc ứng xử", các cách hành xử hiện đang được xem như là nguyên nhân gây ra biện pháp kỷ luật bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ một trong những vi phạm được liệt kê dưới đây. Các hành vi có thể dẫn đến các phản hồi quản trị  từ cấp 1 đến cấp 5B  như được hiển thị trong bảng sau.  

Phân loại hành vi 

Loại hành vi

Mô tả hành vi

Phản hồi hành chính có thể (phản ứng hành chính có thể khác nhau ở cấp độ)

Các mức phản ứng có thể

LOẠI A

 

HÀNH VI CẢN TRỞ TIẾN TRÌNH HỌC TẬP (BAP)

(Những hành vi này làm cản trở tiến độ học tập của học sinh bao gồm, nhưng không giới hạn, sau đây.)

Cấp 1:

 • Nói chuyện và gây tiếng ồn quá mức trong lớp học
 • Không làm bài; ròi khỏi chỗ ngồi
 • Có các đồ vật làm phân tâm học tập trong lớp học
 • Gây tiếng ồn quá mức ở hành lang
 • Làm gián đoạn các lớp khác
 • Gian lận
 • Đi học muộn không phép

Cấp 2:

 • Can thiệp vào học tập trong lớp học
 • Can thiệp vào học tập bên ngoài lớp học
 • Không trung thực trong học tập
 • Thường xuyên không chuẩn bị cho lớp học
 • Đi học muộn không phép

Cấp độ 1: Hỗ trợ tại lớp học, can thiệp hoặc hậu quả nhỏ

 

Cấp độ 2: hậu quả nhỏ lên đến đình chỉ trong tối đa ba ngày

 

Cấp độ 3: đình chỉ từ bốn đến năm ngày

 

 

ĐỘ I
ĐỘ II
ĐỘ III

LOẠI B

 

HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG (BSO)

(Những hành vi này can thiệp vào hoạt động thủ tục hàng ngày của trường học bao gồm, nhưng không giới hạn, sau đây.)

Cấp 1, 2 và 3:

 • Thay đổi tài liệu chính thức
 • Đưa/cho phép những người trái phép vào sân trường
 • Không trung thực/cung cấp thông tin sai cho nhân viên
 • Không báo cáo các lớp học được chỉ định hoặc thiết lập kỷ luật trong khi ở sân trường
 • Cờ bạc
 • Chơi trò cưỡi ngựa
 • Trang phục học sinh không phù hợp
 • Lạm dụng các thiết bị giao tiếp
 • Sử dụng trái phép thiết bị điện tử của trường
 • Sử dụng không phù hợp các công nghệ/chính sách Internet
 • Phá hoại, graffiti, hoặc gây thiệt hại cho trường học hoặc tài sản cá nhân

Cấp độ 1: Hỗ trợ tại lớp học, can thiệp hoặc hậu quả nhỏ

 

Cấp độ 2: hậu quả ít đến đình chỉ trong tối đa ba ngày

 

Cấp độ 3: đình chỉ từ bốn đến năm ngày

 

Cấp độ 4: đình chỉ từ sáu đến 10 ngày

ĐỘ I
ĐỘ II
ĐỘ III

LOẠI C

 

HÀNH VI MỐI QUAN HỆ (RB)

(Những hành vi này

tạo ra một mối quan hệ tiêu cực giữa hai hoặc nhiều người không gây tổn hại về thể chất bao gồm, nhưng không giới hạn, sau đây.)

Cấp 1,2 và 3:

 • Bắt nạt/bắt nạt trên mạng
 • Không đáp ứng yêu cầu của nhân viên
 • Động chạm cơ thể không phù hợp có tính chất tình dục
 • Đăng, phân phối, hiển thị, hoặc chia sẻ tài liệu hoặc văn học, bao gồm cả điện tử
 • Nói hoặc viết các ý kiến khiêu dâm trực tiếp hoặc bằng điện tử, đề nghị, hoặc các nhận xét khác
 • Quấy rối tình dục hoặc hành vi sai trái
 • Nói chuyện với nhau trong một cách không dân sự, không thân thiện
 • Chế giễu, mắng nhiếc, tham gia vào một cãi vã với lời nói kích động một đánh lộn
 • Sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc khiếm nhã hoặc cử chỉ (chửi thề, lời nói căm thù, dấu hiệu băng đảng, hoặc cử chỉ)
 • Sử dụng lời sỉ nhục dựa trên chủng tộc thực tế hoặc nhận thức, sắc tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng nhập cư/di trú, trọng lượng, giới tính, bản sắc giới tính, biểu hiện giới tính, khuynh hướng tình dục, hoặc khuyết tật

Cấp độ 1: hỗ trợ tại lớp học, can thiệp hoặc hậu quả nhỏ

 

Cấp độ 2: hậu quả ít đến đình chỉ trong tối đa ba ngày

 

Cấp độ 3: đình chỉ từ bốn đến năm ngày

Cấp độ 4: đình chỉ từ sáu đến 10 ngày

 

Mức 5A: đình chỉ học tạm thời trong hơn 10 ngày liên tục, nhưng ít hơn 365 ngày liên tục (cần điều trần OSMAP)

 

Cấp 5B: khuyến nghị đuổi học (cần điều trần OSMAP)

ĐỘ I
ĐỘ II
ĐỘ III

 

Loại hành vi

Mô tả hành vi

Phản hồi hành chính có thể (phản ứng hành chính có thể khác nhau ở cấp độ)

Các mức phản ứng có thể

LOẠI D

HÀNH VI THỂ HIỂN LO LẮNG (BSO)

(Những hành vi này tạo sự mất an toàn cho học sinh, nhân viên và khách thăm trường bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau)

Trường cấp 1,2 và 3:

·        Sở hữu, sử dụng, hoặc phân phối

·        Bất kỳ đe dọa gây chấn thương về thể chất hoặc cố gắng đánh bom hoặc phá hủy tài sản hoặc tòa nhà

·        Bắt nạt/trên mạng: liên tục sau các biện pháp can thiệp

·        Xe buýt: làm phân tâm tài xế, gây nguy hiểm cho sự an toàn của những người khác trên xe buýt

·        Ma túy: sở hữu các loại chất  paraphernalia, thuốc mua không đơn , hoặc trông giống như chất kích thích

·        Tham gia vào hành vi thiếu thận trọng gây nguy cơ chấn thương cho bản thân hoặc người khác kể cả hành vin cố ý gây nguy hiểm về sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của người khác.

·        Tiết lộ các bộ phận cơ thể: dâm dục hoặc không đứng đắn

·        Kích hoạt báo cháy giả

·        Liên quan tới hỏa hoạn: sở hữu các vật có thể được sử dụng để thiết lập hoặc gây ra một đám cháy hoặc sản xuất một lượng lớn khói

·        Quấy rối hoặc đe dọa, bao gồm hành vi tình dục sai trái và quấy rối

·        Kích động/gây ra một sự xáo trộn đáng kể đến việc vận hành trường học hoặc sự an toàn của nhân viên và/hoặc học sinh

·        Rời khỏi sân trường mà không có sự cho phép

·        Động chạm cơ thể có bản chất tình dục: vỗ nhẹ vào bộ phận cơ thể, cấu véo kéo quần áo

·        Xâm lược tình dục về thể chất và/hoặc buộc người khác để tham gia vào hoạt động tình dục

·        Xô đẩy, đẩy, tấn công một học sinh không gây thương tích có thể nhìn thấy

·        Ăn cắp tiền hoặc tài sản: không sử dụng vũ lực hoặc vũ khí

·        Ném một đối tượng có khả năng gây ra một sự xáo trộn, thương tích, hoặc thiệt hại tài sản

·        Thuốc lá: sở hữu/sử dụng sản phẩm thuốc lá, thuốc lá điện tử, thiết bị vaping

·        Đi vào trường không được phép

Vũ khí: sở hữu hoặc bán bất kỳ loại vũ khí nào (không bao gồm súng)

Cấp độ 1: Hỗ trợ tại lớp học, can thiệp hoặc hậu quả nhỏ

 

Cấp độ 2: hậu quả ít đến đình chỉ trong tối đa ba ngày

 

Cấp độ 3: đình chỉ từ bốn đến năm ngày

 

Cấp độ 4: đình chỉ từ sáu đến 10 ngày

 

Mức 5A: tạm ngưng trong hơn 10 ngày liên tục, nhưng ít hơn 365 ngày liên tục (cần có điều trần OSMAP)

 

Cấp 5B: khuyến nghị đuổi học (cần có điều trần OSMAP)

Độ  II
ĐỘ III

THỂ LOẠI E

 

HÀNH VI GÂY NGUY HIỂM CHO BẢN THÂN HOẶC NHỮNG NGƯỜI KHÁC (BESO)

(Những hành vi này

gây nguy hiểm cho sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của học sinh hoặc những người khác trong cộng đồng trường học

bao gồm, nhưng không giới hạn, sau đây.)

 • ·        Tấn công: có ý định gây tổn thương thể chất cho người khác

  ·        Tấn công và hành hung: gây thương tích thể chất cho người khác

  ·        Đe dọa bom: gây ra một mối đe dọa bom

  ·        Ma túy: sở hữu/đang dưới ảnh hưởng/sử dụng/phân phối (kiểm soát chất, ma túy bất hợp pháp, chất tổng hợp gây ảo giác, hoặc thuốc theo toa trái phép)

  ·        Đánh nhau /làm loạn: sử dụng bạo lực thể chất giữa học sinh hoặc người khác không có thương tích

  ·        Cháy: cố gắng thiết lập, giúp đỡ trong thiết lập, hoặc thiết lập một ngọn lửa

  ·        Liên quan đến băng đảng: tham gia vào hành vi đe dọa hoặc nguy hiểm

  ·        Hazing

  ·        Xâm lược tình dục thể chất và/hoặc buộc khác để tham gia vào hoạt động tình dục

  ·        Sở hữu, phân phối hoặc sử dụng vũ khí hoặc những thứ tương tự

  ·        Đánh nhân viên: việc sử dụng vũ lực chống lại một nhân viên không gây thương tích

  ·        Đe dọa hoặc kích động bạo lực, thương tích, hoặc gây hại cho một học sinh hoặc nhân viên khác bao gồm cả hành vi có ý gây nguy hiểm đối với sưc khỏe, an toàn và phúc lợi.

  ·        Vũ khí: sở hữu súng hoặc thiết bị phá hoại

  Vũ khí: sử dụng bất kỳ vũ khí để đe dọa hoặc cố gắng làm tổn thương nhân viên trường học, học sinh, hoặc những người khác

Cấp độ 1: hỗ trợ tại lớp học, can thiệp hoặc hậu quả nhỏ

 

Cấp độ 2: hậu quả ít đến đình chỉ trong tối đa ba ngày

 

Cấp độ 3: đình chỉ từ bốn đến năm ngày

 

Cấp độ 4: đình chỉ từ sáu đến 10 ngày

 

Mức 5A: tạm ngưng trong hơn 10 ngày liên tục, nhưng ít hơn 365 ngày liên tục (cần có điều trần OSMAP)

 

Cấp 5B: khuyến nghị đuổi học (cần có cầu điều trần OSMAP)

ĐỘ III

 

VÍ DỤ VỀ ĐỘ PHẢN ỨNG VỚI HÀNH VI CỦA HỌC SINH

ĐỘ I

VÍ DỤ VỀ TRƯỜNG HỌC/CAN THIỆP LỚP HỌC VÀ PHẢN HỒI

 • Lưu ý
 • Nhiệm vụ được giao
 • Cuộc họp lớp
 • Hội nghị (quản trị/cha mẹ)
 • Tịch thu các thiết bị truyền thông và giải trí gây rối
 • Tập trung vào thuốc lá
 • Các biện pháp can thiệp và hỗ trợ hành vi tích cực (PBIS)
 • Phản ánh
 • Vòng tròn phục hồi
 • Tư vấn của trường
 • Tình hình "hết thời gian"

ĐỘ II

VÍ DỤ VỀ CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP HÀNH CHÍNH VÀ PHẢN HỒI

 • Câu lạc bộ/tổ chức/kỹ năng hội thảo
 • Chương trình tạm giam/sau khi học
 • Đình chỉ trong trường học
 • Quản chế trường học địa phương
 • Hòa giải
 • Tư vấn
 • Giới thiệu đến New Horizons Therapist hoặc nhân viên hỗ trợ dựa vào trường học khác
 • Thứ bảy đình chỉ
 • Trường-dự án dịch vụ cộng đồng
 • Đình chỉ ngắn hạn ngoài trường học
 • Hội nghị tư vấn/phục hồi nhóm nhỏ
 • Nhận/trả phòng học sinh

ĐỘ III

VÍ DỤ VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ VÀ PHẢN HỒI MỞ RỘNG

 • Tiến hành kế hoạch đánh giá hành vi chức năng và can thiệp hành vi
 • Hành động kỷ luật hơn nữa (đình chỉ dài hạn hoặc đề nghị đuổi học) bởi OSMAP
 • Không tham gia vào các hoạt động do trường tài trợ
 • Vị trí giáo dục phi truyền thống
 • Không-trespassing trật tự
 • Đình chỉ ngoài trường học (OSS)
 • Cảnh sát/tòa án hành động
 • Giới thiệu đến cơ quan thích hợp dựa trên cộng đồng, Dịch vụ sức khỏe tâm thần, Dịch vụ tư vấn lạm dụng dược chất, v.v.
 • Bồi thường

Những biện pháp can thiệp và xử lý nhằm mục đích dạy các hành vi thích hợp và thay thế, do  vậy học sinh có thể rút ra bài học và chứng minh hành vi an toàn và tôn trọng. Các ví dụ trên không bao gồm tất cả và cũng không bắt buộc phải áp dụng hết. Trong mọi trường hợp, nhân viên nên cân nhắc việc sửa đổi kế hoạch hỗ trợ học sinh có nhu cầu đặc biệt (phản ứng với sự can thiệp, học tập trẻ em, IEP, hoặc 504).

Hội nghị với nhà trường

Bất cứ khi nào học sinh hoặc phụ huynh cảm thấy rằng lợi ích tốt nhất của cá nhân hoặc của nhóm đã bị bỏ qua, một cuộc họp với giáo viên, nhà tài trợ, huấn luyện viên, cố vấn, hoặc nhân viên trường khác nên được sắp xếp. Nếu không thể đạt được thỏa thuận thường lệ trong số học sinh và nhân viên trường, thì học sinh có quyền:

 • Sắp xếp cuộc họp với hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng được chỉ định để thảo luận các điều kiện hoặc quyết định mà do đó học sinh bị phán xét bất lợi.
 • Yêu cầu một hội nghị với cha mẹ, học sinh, và hiệu trưởng nếu không hài lòng với các cuộc họp Ban đầu.
 • Xem "thủ tục khiếu nại" trong tài liệu này và trong quy định 731, "Khiếu nại các vấn đề của học sinh."

Giáo viên đuổi học sinh ra khỏi lớp

Giáo viên có thể đuổi học sinh gây rối ra khỏi theo chính sách 702 của Hội đồng quản trị quận Prince William, "giáo viên loại bỏ học sinh từ lớp học," như đã nêu dưới đây.

Bộ luật Virginia, § 22.1-276.2, trao thẩm quyền ban đầu cho một giáo viên để đuổi một học sinh ra khỏi lớp cho hành vi gây rối. Hơn nữa, luật Virginia định nghĩa hành vi gây rối như là một " hành vi của học sinh  vi phạm các quy định của Hội đồng nhà trường làm gián đoạn hoặc cản trở môi trường học tập." 

Thủ tục đình chỉ 

Các quy tắc điều chỉ đình chỉ không cho đến trường được tóm tắt trong phần này. Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng có thể đình chỉ một học sinh đến trường cho hành vi sai trái bao gồm, nhưng không giới hạn, vi phạm các "quy tắc ứng xử". Tham khảo thêm quy định 744-1, "Đình chỉ học sinh ngắn hạn," và quy định 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học sinh," về quy tắc chi phối việc đình chỉ ngắn hạn và lâu dài. Việc đình chỉ học sinh nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt phải tuân theo quy định 745-2, "Kỷ luật học sinh Khuyết tật". Bất cứ khi nào một đình chỉ được áp đặt, hiệu trưởng/người được ủy quyền sẽ thực hiện tất cả các nỗ lực hợp lý để liên lạc với cha mẹ để tư vấn cho họ về việc đình chỉ sắp xảy ra và để sắp xếp thích hợp cho học sinh được trả lại về nhà của học sinh.

Ngoại trừ như được cung cấp trong luật Virginia § 22.1-277.07 hoặc § 22.1-277.08, không có học sinh ở trường mầm non đến lớp ba nào bị đình chỉ trong hơn ba ngày học hoặc bị đuổi học, trừ khi (i) hành vi phạm tội liên quan đến gây hại thân thể hoặc các mối đe dọa đáng tin cậy có thể gây hại tới sức khỏe hoặc (ii)  Tổng giám thị hoặc người được chỉ định thấy rằng có các tình tiết tăng nặng được giám thị cấp phó xác định (sáu đến 10 ngày) hoặc OSMAP (trên 10 ngày học), những người hoạt động như những người chỉ định của Tổng giám thị. Một học sinh từ  mầm non tới lớp ba có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học khỏi trường sau khi báo cáo được nhận tuân thủ luật Virginia § 16.1-305.1 của một xét xử phạm pháp hoặc tham gia phạm tội liệt kê trong tiểu mục G của luật Virginia § 16.1-260.

Đình chỉ được coi là vắng mặt không xin phép. Đây là trách nhiệm của học sinh để có được và hoàn thành tất cả các bài tập bị thiếu trong thời gian bị đình chỉ. Những bài tập này phải được hoàn thành trong khung thời gian do trường thiết lập. Tuy nhiên, hiệu trưởng có quyền giao bài tập khác hoặc tùy chọn hoàn thành bài thiếu mà sẽ có hiệu quả hơn trong việc thay đổi hành vi của học sinh. Học sinh bị đình chỉ đều bị cấm sử dụng tài sản trường học (bao gồm cả xe buýt trường học) và các hoạt động liên quan đến trường trong thời gian bị đình chỉ và có thể bị bắt vì xâm phạm. Trừ khi học sinh có văn bản cho phép từ các viên chức trường học được có mặt trên tài sản của trường, xe buýt trường học, hoặc tại một sự kiện do trường tài trợ, học sinh đang chờ đang chờ quyết định đình chỉ hoặc đuổi học lâu dài (ngoại trừ các phiên điều trần kỷ luật) bị cấm sử dụng tài sản trường học, xe buýt trường học và hoạt động do trường tổ chức. Những học sinh bị đình chỉ không được đến trường cũng sẽ bị đình chỉ tham gia vào tất cả các hoạt động của trường (các đội, câu lạc bộ, và tất cả các hoạt động do trường tài trợ khác) bao gồm cả thực hành. Trong trường hợp phụ huynh hoặc học sinh trưởng thành thông báo cho hiệu trưởng tại thời gian bị đình chỉ rằng sẽ khiếu nại, học sinh được phép đi học cho đến khi trường hợp được điều trần và có quyết định cuối cùng, trừ khi hiệu trưởng cho rằng sự hiện diện của học sinh tạo ra một mối đe dọa hiện hữu và tiếp tục cho sức khỏe, an toàn và/hoặc phúc lợi của người hoặc tài sản trong trường hoặc có thể gây ra một sự gián đoạn cho quá trình giáo dục.

Đình chỉ dài hạn -  Trong trường hợp có vi phạm nghiêm trọng về hành vi có thể bị đình chỉ hơn 10 ngày học nhưng ít hơn 45 ngày học, thì hiệu trưởng sẽ đình chỉ học sinh trong năm ngày học và cung cấp cho học sinh và cha mẹ của học sinh với thông báo bằng văn bản về hành động kỷ luật được đề xuất và lý do của nó. Một đình chỉ dài hạn có thể gia hạn vượt ra ngoài một khoảng thời gian 45 ngày học, nhưng không được vượt quá 364 ngày theo lịch nếu (i) vi phạm là một trong những mô tả trong luật Virhinia § 22.1-277.07 hoặc § 22.1-277.08 hoặc liên quan đến chấn thương cơ thể nghiêm trọng; hoặc  (ii) Hội đồng quản trị hoặc giám đốc học khu hoặc người được chỉ định thấy rằng các tình tiết tăng nặng tồn tại như được Bộ giáo dục Virginia nêu ra. Một buổi điều trần sẽ được tiến hành bởi OSMAP căn cứ vào các thủ tục giải thích trong quy định 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh," và quy định 747-1, "Văn phòng quản lý học sinh và các chương trình thay thế (OSMAP)." Bất kỳ khiếu nại thêm sẽ được phù hợp với quy định 731-1, "Khiếu nại về các vấn đề học sinh," quy định 745-6, "Khiếu nại đình chỉ dài hạn và đuổi học tới Hội đồng quản trị," và quy định 745-2, "Kỷ luật của học sinh khuyết tật."

Đình chỉ ngắn hạn - Trong trường hợp hiệu trưởng hoặc người được chỉ định có ý định đình chỉ học sinh trong 10 ngày học hoặc ít hơn, học sinh sẽ được: thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về các cáo buộc chống lại họ, và, nếu học sinh từ chối các cáo buộc đó, học sinh sẽ được giải thích về các sự kiện mà nhân viên trường dược biết và có cơ hội để trình bày về phiên bản của học sinh về các sự kiện. Các thủ tục về đình chỉ ngắn hạn của một học sinh được nêu trong quy định 744-1, "Đình chỉ học sinh ngắn hạn".

Thủ tục đuổi học 

Các quy tắc điều tiết đuổi học, cho quay lại học, và đuổi ra khỏi trường được tóm tắt trong phần này. Vui lòng tham khảo quy định 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học," quy định 745-5, "Cho phép nhập học lại và loại trừ/nhập học," quy định 745-6, "Khiếu nại việc đình chỉ dài hạn và đuổi việc tới Hội đồng quản trị," và quy định 747-1, "Văn phòng quản lý học sinh và các chương trình thay thế (OSMAPO). Vui lòng tham khảo quy định 745-2, ' Kỷ luật của học sinh khuyết tật, "để biết thông tin về việc đuổi học học sinh đang nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt.

Hội đồng quản trị quận Prince William có thể đuổi học học sinh đủ điều kiện. Học sinh có thể bị từ chối quyền tham dự bất kỳ trường nào ở quận Prince William khi:

 • Học sinh là một tiềm năng hoặc tiếp tục là mối nguy hiểm cho sức khỏe, phúc lợi, hoặc an toàn của người khác; Hoặc
 • Hành vi của học sinh là gây rối cho sứ mệnh giáo dục hoặc hoạt động có trật tự của trường; hoặc
 • Học sinh đã tham gia vào hành vi vi phạm các chính sách và quy định của bộ phận trường học hoặc "Bộ quy tắc ứng xử ", hoặc vào các hành vi khác đe dọa sự an toàn hoặc an ninh của trường hoặc liên quan tới trường học; hoặc
 • Học sinh đã có tích lũy nhiều lần các hành vi phạm mà đuổi học là xứng đáng (chỉ đối với học sinh phổ thông); hoặc
 • Các trường hợp khác chứng minh rằng việc đuổi học của học sinh là vì lợi ích tốt nhất của các trường học địa phương hoặc bộ phận trường học.

Ngoại trừ như được cung cấp bởi luật Virginia § 22.1-277.07 hoặc § 22.1-277.08, không có học sinh ở trường mầm non đến lớp ba nào bị đình chỉ học quá ba ngày học hoặc bị đuổi học không được đi học, trừ khi (i) hành vi phạm tội liên quan đến gây hại về thân thể hoặc đe dọa đáng tin cậy với người khác, theo định nghĩa của Bộ Giáo dục Virginia. Một học sinh từ mầm non tới lớp ba có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học khỏi trường sau khi Bộ phận trường học nhận được một báo cáo theo luật Virginia § 16.1-305.1 của xét xử vi phạm hoặc cho một hành vi phạm tội liệt kê trong tiểu mục G của luật Virginia § 16.1-260.

Bất kỳ hành xử nào của học sinh xảy ra trong và ngoài trường học mà tạo một mối đe dọa đến sự an toàn hoặc an ninh của học sinh hoặc nhân viên, mà hậu quả gây ra sự gián đoạn về vật chất của hoạt động của trường, được lên kế hoạch trong trường học hoặc tại các hoạt động của trường, xảy ra khi học sinh đang được bảo hộ thay cho cha mẹ bởi trường học, có thể tạo nên cơ sở để đuổi học.

Học sinh có thể được đề nghị cho đuổi học như là một kết quả của các việc sau đây:

 • Sở hữu, sử dụng, hoặc phân phối các chất bị cấm như đã nêu trong quy định 735-1, "Chất cấm;"
 • Sở hữu vũ khí, như đã nêu trong quy định 775-1, "Vũ khí và các vật bị cấm khác;"
 • Tấn công thân thể một nhân viên của trường, như đã nêu trong quy định 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học sinh," và
 • Tấn công nhóm, như đã nêu trong quy định 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh." 

Thủ tục khiếu nại 

Một trong những mục tiêu của quản lý tại chỗ là giải quyết các vấn đề ở cấp trường. Thông tin trong phần này tóm tắt các thủ tục khiếu nại. Quy định 731-1, "Khiếu nại về các vấn đề học sinh", cung cấp chi tiết về chủ đề này

Tóm tắt thủ tục và thời hạn khiếu nại

Khiếu nại về học thuật -  Việc xếp lớp, chuyển lớp; điểm số và/hoặc bài tập, các kỳ thi và điểm thi; lên lớp/lưu ban; tuyên dương; và vị trí trong các chương trình cụ thể của trường.

 • Khiếu nại đầu tiên- Khiếu nại bằng văn bản đến hiệu trưởng (hoặc một ủy ban được chỉ định bởi hiệu trưởng để làm đề xuất) trong vòng ba ngày làm việc thông báo sẽ hành động, nêu lý do khiếu nại và cứu xét đang được tìm kiếm. Hiệu trưởng hoặc ủy ban sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng năm ngày làm việc hoặc khi hoàn cảnh cho phép.
 • Khiếu nại cuối cùng- Khiếu nại bằng văn bản đến cấp độ phó giám thị thích hợp hoặc người được ủy quyền trong vòng ba ngày làm việc thông báo quyết định của chính. Giám thị cấp phó sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng năm ngày làm việc hoặc khi hoàn cảnh cho phép.

Khiếu nại về các hoạt động – Về hội đủ điều kiện thể thao và học thuật; thành viên trong các câu lạc bộ và các tổ chức.

 • Khiếu nại đầu tiên - Khiếu nại bằng văn bản đến hiệu trưởng (hoặc một ủy ban được chỉ định bởi hiệu trưởng để làm đề xuất) trong vòng ba ngày làm việc thông báo sẽ hành động, nêu lý do khiếu nại và cứu xét đang được tìm kiếm. Hiệu trưởng hoặc ủy ban sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng năm ngày làm việc hoặc khi hoàn cảnh cho phép.
 • Khiếu nại cuối cùng- Khiếu nại bằng văn bản đến người giám sát Hoạt động học sinh hoặc người được ủy quyền trong vòng ba ngày làm việc thông báo quyết định cuối cùng của hiệu trưởng. Người giám sát sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng năm ngày làm việc hoặc khi hoàn cảnh cho phép.

Khiếu nại về tốt nghiệp - thủ tục và thời hạn giải quyết phải nhan chóng do tính chất nhạy cảm của các khiếu nại này.

 • Khiếu nại đầu tiên - hội nghị không chính thức với hiệu trưởng.
 • Khiếu nại cuối cùng- Khiếu nại bằng văn bản tới phó Giám thị thích hợp hoặc người được chỉ định.

Khiếu nại về chuyển trường - Thủ tục và thời gian phải phù hợp với quy định 721-1, "Chuyển trường học sinh - Trường mầm non/Tiểu học/THCS" và quy định 721-2, "Chuyển học sinh-THPT."

Khiếu nại chuyển trường mầm non/tiểu học:

 • Khiếu nại cuối cùng- Người giám sát về tư vấn tiểu học và các dịch vụ liên quan, tham khảo ý kiến với giám đốc của văn phòng dịch vụ học sinh, sẽ đánh giá từng trường hợp và chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu khiếu nại chuyển trường. Quyết định này là cuối cùng.

Khiếu nại THCS/THPT:

 • Khiếu nại cuối cùng- Người giám sát về tư vấn THCS và THPT và dịch vụ hỗ trợ học sinh, tham khảo ý kiến với giám đốc của văn phòng dịch vụ học sinh sẽ đánh giá từng trường hợp và chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu khiếu nại chuyển trường. Quyết định này là cuối cùng.

Khiếu nại quyết định liên quan đến cáo buộc của học sinh về phân biệt đối xử hoặc quấy rối

 • Những học sinh đã nộp đơn phàn nàn bị phân biệt đối xử hoặc quấy rối theo quy định 738-1, "Thủ tục phàn nàn đối với cáo buộc của học sinh về phân biệt đối xử hoặc quấy rối", sẽ tuân theo các thủ tục khiếu nại và thời hạn được quy định trong điều lệ đó.
 • Khiếu nại đầu tiên và cuối cùng- Nộp văn bản phàn nàn cho phó giám thị cấp độ thích hợp trong vòng năm ngày học.

Khiếu nại về xếp lớp/bố trí lại cho một số trường hợp vi phạm bị báo cáo cho một chương trình giáo dục phi truyền thống (không bao gồm giáo dục đặc biệt)

Giới thiệu của trường cơ sở cho một chương trình giáo dục phi truyền thống:

 • Khiếu nại đầu tiên- Trong vòng ba ngày học sau khi nhận được quyết định bằng văn bản của hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền của mình, học sinh có thể nộp cho OSMAP một yêu cầu bằng văn bản cho một buổi điều trần trước một viên chức điều trần OSMAP.
 • Khiếu nại cuối cùng- Khiếu nại bằng văn bản tới Hội đồng quản trị để được gửi qua văn phòng OSMAP trong vòng 10 ngày lịch tính từ ngày của quyết định Hội đồng quản trị sẽ xét lại đơn và hồ sơ của buổi điều trần OSMAP sớm nhất có thể. Quyết định của Hội đồng quản trị sẽ là cuối cùng.

Phụ huynh khiếu nại bị từ chối chỗ học trong chương trình giáo dục phi truyền thống:

Khiếu nại- Nộp yêu cầu khiếu nại bằng văn bản cho Phó Giám thị cấp độ thích hợp trong vòng ba ngày học, sau khi nhận nhận quyết định từ chối. Quyết định của Phó giám thị sẽ là cuối cùng.

Đưa trở lại/đưa vào trường phi truyền thống bởi OSMAP đối với một số tội phạm hoặc vi phạm khác theo luật Virginia § § 22.1-209.1:2 hoặc 22.1:277.2:1:

Khiếu nại cuối cùng- Nếu học sinh, cha mẹ, hoặc người giám hộ không đồng ý với kết quả của phiên điều trần OSMAP, học sinh, cha mẹ, hoặc người giám hộ có thể khiếu nại quyết định OSMAP cho ban trường. Khiếu nại như vậy phải được gửi qua văn phòng OSMAP trong vòng 10 ngày theo lịch kể từ của ngày của thư quyết định OSMAP. Hội đồng quản trị sẽ xét lại đơn và hồ sơ của buổi điều trần OSMAP sớm nhất có thể. Quyết định của Hội đồng quản trị sẽ là cuối cùng.

Việc xếp trường của OSMAP khi trở lại trường sau khi bị đình chỉ hoặc đuổi học dài hạn:

Khiếu nại cuối cùng- Nếu một học sinh bị đề xuất cho đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học, sẽ áp dụng các thủ tục điều trần và khiếu nại quy định tại quy chế 745-1, "Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học sinh," và quy định 745-6, "Khiếu nại tời Hội đồng quản trị về đình chỉ dài hạn và đuổi học,". Trong hoặc sau một cuộc đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học, một học sinh có thể được yêu cầu tham dự một chương trình giáo dục phi truyền thống.

Khiếu nại đình chỉ ngắn hạn: Tham khảo quy định 744-1, "Đình chỉ học sinh ngắn hạn".

 • Khiếu nại về đình chỉ ngắn hạn (một đến năm ngày học):
  • Học sinh bị đình chỉ ngắn hạn mà đang khiếu nại có thể đi học trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, trừ khi họ gây ra một nguy cơ an toàn hoặc một mối đe dọa hiện hữu về sự gián đoạn liên tục.
  • Khiếu nại cấp trường: học sinh và/hoặc phụ huynh sẽ nộp đơn khiếu nại bằng văn bản cho hiệu trưởng trong vòng ba ngày học sau thông báo đình chỉ. Phụ huynh sẽ được thông báo bằng văn bản về tình trạng quyết định của hiệu trưởng trong vòng năm ngày học sau khi nộp đơn khiếu nại.
  • Khiếu nại tới Phó Tổng Giám thị: nếu khiếu nại về quyết định của hiệu trưởng, phụ huynh cần làm một đơn khiếu nại bằng văn bản tới cấp Phó tổng Giám thị phù hợp trong vòng ba ngày làm việc sau khi nhận được thông báo về quyết định của hiệu trưởng. Khiếu nại phải bao gồm trình bày vụ việc và những lý do để tin rằng đình chỉ là không hợp lý đối với học sinh. Thông báo bằng văn bản về quyết định của Phó tổng giám thị sẽ được cung cấp cho phụ huynh trong vòng năm ngày làm việc sau khi nhận được được khiếu nại về quyết định của hiệu trưởng. Quyết định của Phó tổng giám thị là cuối cùng.
 • Khiếu nại về đình chỉ ngắn hạn (6 đến 10 ngày học):
  • Bất kỳ quyết định của một hiệu trưởng (hoặc người được ủy quyền) về áp dụng một lệnh đình chỉ từ sáu đến 10 ngày học là đối tượng của khiếu nại tự động tời Phó tổng giám thị phù hợp và không yêu cầu phải có hành động của cha mẹ. Phó tổng giám đốc sẽ tiến hành đánh giá hành động của hiệu trưởng (hoặc người được ủy quyền) và hồ sơ hành vi của học sinh và sẽ tham khảo ý kiến của hiệu trưởng (hoặc người được ủy quyền) sau hội nghị chính thức của hiệu trưởng trước khi đưa ra quyết định về khiếu nại. 

Khiếu nại đình chỉ dài hạn: tham khảo quy định 745-6, "Khiếu nại đình chỉ và đuổi học dài hạn tới Hội đồng quản trị."

 • Phụ huynh hoặc học sinh có thể nộp đơn khiếu nại bằng văn bản cho ba thành viên Ủy ban kỷ luật của Hội đồng quản trị về quyết định của viên chức điều trần OSMAP về đình chỉ một học sinh hơn 10 ngày, và/hoặc về quyết định đưa học sinh vào một cơ sở giáo dục thay thế. Quyết định của OSMAP về bất kỳ vị trí nào khác hoặc các dịch vụ giáo dục sẽ được cung cấp cho học sinh trong thời gian đình chỉ của mình là cuối cùng và có thể không được khiếu nại. Một khiếu nại tới Ủy ban kỷ luật của Hội đồng quản trị (SBDC) về quyết định của OSMAP phải được nhận bởi OSMAP, bằng văn bản, trong vòng 10 ngày theo lịch của thư quyết định OSMAP. SBDC sẽ đánh giá các khiếu nại bằng văn bản của quyết định của viên chức điều trần OSMAP trong phiên khép kín và quyết định khiếu nại trong vòng 30 ngày theo lịch sau khi nhận được đơn yêu cầu khiếu nại. Không có nhân viên trường, nhân viên OSMAP, học sinh, phụ huynh, hoặc bất kỳ đại diện nào của học sinh hoặc phụ huynh sẽ có mặt trong phiên họp kín của SBDC. SBDC sẽ chỉ xem xét rằng bằng chứng đa được trình bày trong phiên điều trần OSMAP, ngoại trừ thư khiếu nại, sẽ được cung cấp cho SBDC. Trong trường hợp thư khiếu nại nêu lên vấn đề đề hoặc sự kiện không được nêu ra trong phiên điều trần OSMAP, viên chức điều trần OSMAP có thể nộp một lá thư hoặc trình bày chỉ để giải quyết những vấn đề mới hoặc sự kiện, một bản sao trong số đó sẽ được cung cấp cho phụ huynh /học sinh. SBDC có thẩm quyền yêu cầu thêm thông tin từ nhân viên OSMAP về các vấn đề về thủ tục và/hoặc sự sẵn có hoặc phù hợp của vị trí thay thế hoặc các dịch vụ giáo dục. Không có tài liệu hoặc bằng chứng khác sẽ được xem xét bởi các SBDC. Nếu SBDC duy trì sự đình chỉ dài hạn đối với một học sinh Khuyết tật, một cuộc họp nhóm chương trình giáo dục cá nhân (IEP) sẽ triệu tập để xác định việc tiếp tục các dịch vụ giáo dục thích hợp.
 • Sau khi khiếu nại, SBDC có thể duy trì, từ chối, hoặc sửa đổi quyết định của viên chức điều trần OSMAP, hoặc có thể xác định rằng cần có các biện pháp kỷ luật khác, bao gồm cả đuổi học. Quyết định của SBDC sẽ là cuối cùng trừ khi quyết định này không phải là đạt được sự đồng thuận - trong trường hợp đó, học sinh có thể, trong vòng bảy ngày làm việc, thông báo cho OSMAP bằng văn bản rằng họ có ý định khiếu nại quyết định của SBDC cho toàn bộ Hội đồng quản trị, mà ở đó sẽ đánh giá đơn khiếu nại chỉ dựa trên hồ sơ hành chính được trình bày cho SBDC và sẽ ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
 • Trong trường hợp SBDC xác định rằng việc đuổi học có thể là cần thiết, học sinh sẽ được thông báo bởi OSMAP bằng văn bản về quyền đề nghị một buổi điều trần về thủ tục tố tụng trước một ủy ban kỷ luật của Hội đồng quản trị theo các quy trình đuổi học được quy định trong qui chế 745-6, "Khiếu nại đình chỉ và đuổi học cho Hội đồng quản trị" Trong trường hợp học sinh không yêu cầu một buổi điều trần như vậy, hoặc một buổi điều trần được yêu cầu, và học sinh không xuất hiện, Ủy ban kỷ luật của Hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định dựa trên hồ sơ bằng văn bản.

Khiếu nại đuổi học: tham khảo quy định 745-6, "Khiếu nại đình chỉ dài hạn và đuổi học tới Hội đồng quản trị."

Nếu một học sinh bị đề ngị cho việc đuổi học bởi OSMAP, phụ huynh và học sinh có thể khiếu nại đề nghị kỷ luật của viên chức điều trần OSMAP cho một SBDC. Bất kỳ quyết định nào của OSMAP để đưa học sinh vào một chương trình giáo dục thay thế đều có thể bị khiếu nại. Tuy nhiên, bất kỳ quyết định vị trí khác của OSMAP là cuối cùng và có thể không được khiếu nại. Một yêu cầu bằng văn bản cho một buổi điều trần trước khi một SBDC phải được nhận bởi OSMAP trong vòng 10 ngày theo lịch của ngày của thư quyết định.

Nhập học sau khi bị đuổi -

Các thủ tục, thời gian, và quá trình khiếu nại cho việc nhập học trở lại của những học sinh trước đây đã bị đuổi khỏi PWCS được quy định trong điều lệ 745-5, "Nhập học trở lại và loại trừ/tuyển sinh." Đối với những trường hợp khiếu nại, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành một đánh giá của hồ sơ trong phiên khép kín và bỏ phiếu về quyết định cho nhập học lại trong phiên mở. Chỉ những tài liệu được gửi đến OSMAP mới được Hội đồng quản trị xem xét cho nhập học lại bởi Hội đồng quản trị. Không có tài liệu bổ sung, ngoài thư kiếu nại, sẽ được đệ trình để xem xét. Học sinh và phụ huynh sẽ được thông báo bằng văn bản về quyết định của Hội đồng quản trị.

Đuổi ra khỏi trường

Các thủ tục và quá trình khiếu nại cho việc đi học trở lại đối với học sinh trước đó bị đuổi học khỏi các các trường của PWCS được quy định trong điều lệ 745-5, "Nhập học trở lại và Đuổi học/nhập học." Đối với những trường hợp khiếu nại, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ đã được xem xét bởi phiên điều trần về việc nhận lại học sinh và đơn khiếu nại của cha mẹ trong phiên họp kín và bỏ phiếu về đề xuất quyết định đuổi học trong phiên mở. Cha mẹ và học sinh sẽ được thông báo bằng văn bản trong vòng 30 ngày trong trường hợp quyết đinh đuổi học hay rút lệnh cho nhập học. và trong 15 ngày trong trường hợp đình chỉ 30 ngày trở lên.  Hội đồng quản trị có thể yêu cầu một học sinh bị loại trừ để tham dự một chương trình giáo dục phi truyền thống được cung cấp bởi Hội đồng quản trị cho thời hạn của bất kỳ loại trừ từ một trường học cơ sở.

Thẩm quyền sửa đổi hành động kỷ luật - ở mỗi cấp của thủ tục cho tất cả các khiếu nại kỷ luật, khiếu nại có thể được chấp nhận hoặc từ chối và những hậu quả liên quan (biện pháp khắc phục) có thể được tăng, giảm, hoặc cho phép vẫn như cũ. Nếu Hội đồng quản trị xác định rằng việc đuổi học có thể phù hợp, học sinh sẽ được thông báo bởi OSMAP về quyền yêu cầu một cuộc điều trần thủ tục trước một ủy ban của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp học sinh không yêu cầu một buổi điều trần hoặc một buổi điều trần được yêu cầu, và học sinh không xuất hiện, một ủy ban của Hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định dựa trên hồ sơ bằng văn bản. Trong trường hợp quyết định của Hội đồng quản trị không phải là sự đồng thuận, học sinh có thể nộp một khiếu nại bằng Hội đồng quản trị.

Quấy rối tình dục

Không được phép quấy rối tình dục học sinh

Quấy rối tình dục, bao gồm quấy rối dựa trên nhận dạng giới tính hoặc khuynh hướng tình dục, là bất hợp pháp và sẽ không được phép ở trường hoặc tại các hoạt động liên quan đến trường học. (Quấy rối dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, mang thai, tôn giáo, hoặc khuyết tật cũng là bất hợp pháp, là hành vi bị cấm.) Các câu hỏi và câu trả lời sau đây sẽ giúp học sinh hiểu những gì được gọi quấy rối tình dục và những gì có thể được thực hiện để bảo vệ khỏi bị quấy rối tình dục. 

 1. Hỏi: quấy rối tình dục là gì?    

  Đáp:  Quấy rối tình dục là một hình thức bất hợp pháp phân biệt đối xử dựa trên tình dục của một người ngay cả khi nạn nhân và kẻ quấy rối là cùng một giới tính. Nó xảy ra khi một học sinh được đối xử không công bằng vì tình dục của mình, hoặc khi một học sinh cảm thấy đau hoặc khó chịu vì những gì được nói hoặc thực hiện bởi một người khác (học sinh hoặc người lớn). Từ ngữ (nói hoặc viết), hành động, hoặc đụng chạm cơ thể được coi là quấy rối tình dục nếu chúng được kết nối theo một cách nào đó với giới tính của một người, và nếu chúng được coi là không mong muốn hoặc có hại cho học sinh, và nếu chúng tạo ra một môi trường học tập thù địch hoặc gây khó chịu. 

 2. Hỏi: làm thế nào để tôi biết nếu tôi bị quấy rối tình dục?   

  Đáp:  Đôi khi nó không phải là dễ dàng để biết nếu bạn bị quấy rối tình dục. Nếu bạn bị chọn ra, bỏ ra rìa, trêu chọc, xấu hổ, hoặc bị tổn thương hại theo một số cách khác vì giới tính, nhận dạng giới tính hoặc khuynh hướng tình dục của bạn, nó có thể là quấy rối tình dục. Quấy rối tình dục bao gồm hành vi đơn giản như một trò đùa tục tĩu mà làm cho bạn cảm thấy khó chịu, hoặc nghiêm trọng như ai đó chạm vào bạn khi hoặc nơi bạn không muốn bị động chạm. Nó chỉ có thể xảy ra một lần hoặc nó có thể được lặp lại. Nếu nó được kết nối với giới tính, nếu bạn không thích nó, và nếu nó là nghiêm trọng hoặc lặp lại, nó có thể được coi là quấy rối tình dục.

 3. Hỏi: Tôi nên làm gì nếu tôi bị quấy rối tình dục?    

  Đáp: Nếu bạn tin rằng bạn đã bị quấy rối tình dục, hãy nói cho giáo viên của bạn, cố vấn, trợ lý hiệu trưởng, hiệu trưởng, hoặc cha mẹ ngay lập tức. Những người này sẽ lắng nghe bạn, cung cấp cho bạn sự giúp đỡ mà bạn cần, và thấy rằng sự quấy rối phải dừng lại. Bạn có quyền khiếu nại bất cứ lúc nào bạn tin rằng bạn đã bị quấy rối, phân biệt đối xử, hoặc đối xử bất công trong bất kỳ cách nào. Các thủ tục tố cáo được tìm thấy trong quy định 738-1, "Thủ tục tố cáo đối với cáo buộc của học sinh về phân biệt đối xử hoặc quấy rối". 

 4. Hỏi: Các tố cáo quấy rối tình dục sẽ được xử lý bởi trường học như thế nào?    

  Đáp:  Tất cả các tố cáo về quấy rối tình dục sẽ được xử lý theo  các  chính sách và quy định PWCS. Người bị cáo buộc quấy rối tình dục sẽ được cho biết về tố cáo và có một cơ hội để giải thích. Phụ huynh của các học sinh tham gia sẽ được thông báo. Các nhân chứng cho việc quấy rối bị cáo buộc sẽ được phỏng vấn. Tất cả các thông tin như vậy sẽ được xem xét khi điều tra và giải quyết tố cáo. Các tiêu đề IX của PWCS và cán bộ về công bằng học sinh sẽ hỗ trợ các  trường học khi cần thiết. 

 5. Hỏi: điều gì sẽ xảy ra với những người tham gia vào quấy rối tình dục?    

  Đáp:  Nếu người đó được tìm thấy đã tham gia vào quấy rối tình dục, những hậu quả sẽ được xác định bởi bản chất của sự quấy rối và hoàn cảnh của trường hợp. Đối với học sinh, những hậu quả về "hành động khắc phục" được mô tả trong "quy tắc ứng xử", và có thể là từ cảnh báo hoặc đề xuất để đình chỉ hoặc đuổi học. Các biện pháp kỷ luật của học sinh được luật pháp bảo mật và không thể chia sẻ. Nếu một nhân viên người lớn tham gia vào quấy rối tình dục, người đó sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng lên đến và bao gồm cả sa thải tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của việc quấy rối. Ngoài ra, cảnh sát sẽ được liên lạc khi có bất kỳ sự vi phạm pháp luật nào. 

 6. Hỏi: điều gì xảy ra với tôi nếu tôi phàn nàn về quấy rối tình dục?    

  Đáp:  Học sinh nên cảm thấy tự do để báo cáo quấy rối để các vấn đề có thể được sửa chữa. Những người tham gia vào quấy rối tình dục sẽ bị cảnh báo rằng có thể có hậu quả nghiêm trọng hơn nếu họ cố gắng trả đũa đối với người báo cáo họ, hoặc nếu họ tiếp tục quấy rối. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để bảo vệ học sinh khỏi bị trả đũa hoặc bị tiếp tục quấy rối, và để thấy rằng học sinh nhận được sự giúp đỡ bất cứ điều gì là cần thiết. Tất cả học sinh nên hiểu, tuy nhiên, tố cáo sẽ được thực hiện nghiêm túc, và hành động khắc phục có thể được thực hiện chống lại một học sinh mà đã tố cáo quấy rối không đúng sự thật. 

 7. Hỏi: Nếu quấy rối tình dục không được xử lý theo cách thỏa đáng tại trường?    

  Đáp:  Phụ huynh của một trong hai học sinh (tố cáo và bị cáo) có thể khiếu nại cho Phó Giám thị cấp độ nếu không hài lòng với cách trường đã xử lý tố cáo quấy rối tình dục. Khiếu nại phải được nộp bằng văn bản cho Phó Giám thị cấp độ trong vòng năm ngày học. 

 8. Hỏi: học sinh có thể làm gì để ngăn chặn quấy rối tình dục?    

        Đáp:  Học sinh có thể giúp ngăn chặn quấy rối tình dục bằng cách:

 • Cho kẻ quấy rối biết khi hành vi của họ là không được chấp
 • Nói cho kẻ quấy rối một cách rõng rạc dừng lại, và làm như vậy ngay khi có biểu hiệu đầu tiên của quấy rối;
 • Ghi lại ngày, thời gian, địa danh, tên nhân chứng, vv;
 • Yêu cầu sự giúp đỡ của một giáo viên hoặc cố vấn; và
 • Báo cáo quấy rối với hiệu trưởng hoặc trợ lý hiệu trưởng.

Bất kỳ học sinh hoặc phụ huynh nào muốn giúp đỡ trong việc đối phó với quấy rối tình dục nên nói chuyện với hiệu trưởng, cố vấn, hoặc giáo viên tại trường, hoặc liên hệ với Tiêu đề IX PWCS và nhân viên về công bằng của học sinh tại  scanladm@PWCS. edu. Một bản sao của chính sách và quy định về quấy rối tình dục có sẵn tại www.pwcs.edu hoặc theo yêu cầu. 

Phân biệt đối xử và quấy rối học sinh 

Trường công lập quận Prince William cam kết một môi trường trường học trong đó học sinh không bị phân biệt đối xử và quấy rối bởi các học sinh, nhân viên hoặc bên thứ ba khác. Ban giám hiệu trường sẽ thực hiện các bước thích hợp để ngăn chặn sự phân biệt đối xử và sẽ giải quyết kịp thời và dứt khoát với các sự cố báo cáo về quấy rối hoặc phân biệt đối xử. Quy định 738-1, "Thủ tục tố cáo đối với cáo buộc của học sinh về phân biệt đối xử hoặc quấy rối," và quy định 738-3, "Quấy rối học sinh", cung cấp thông tin chi tiết về quấy rối tình dục và quấy rối  phân biệt khác và có sẵn tại  www.pwcs.edu  hoặc theo yêu cầu bằng cách liên lạc với tiêu đề IX và nhân viên vì công bằng của học sinh tại scanladm@pwcs.edu cho các cáo buộc về tình dục hoặc cho giám sát viên về tuân thủ đối với cáo buộc về khuyết tật tại MallorAV@pwcs.edu. Sau đây là bản tóm tắt thông tin từ những quy định đó. Quấy rối là một quá trình mà làm phiền, đe dọa, hăm dọa, báo động, hoặc đặt một người vào tình trạng lo sợ về an toàn của mình. Quấy rối là không mong muốn, không được hoan nghênh, và hành vi không được mời mà làm hạ uuy tín, đe dọa, hoặc tấn công các nạn nhân và hậu quả trong một môi trường thù địch cho nạn nhân và người đứng ngoài. 

Quấy rối dựa trên giới tính, nhận dạng giới tính, hoặc khuynh hướng tình dục

Bao gồm các hành động tình dục không được chào đón, đòi hỏi các sự ưu ái về tình dục, hành vi kích động tình dục bằng cơ thể hoặc bằng lời nói hoặc giao tiếp với bản chất tình dục, trong đó có thể bao gồm việc sử dụng điện thoại di động hoặc internet, khi:

 • Sự phục tùng về hành vi hay giao tiếp được thực hiện như là một chỉ định hay điều kiện cho sự thu nhận hoặc duy trì sự giáo dục, trong một cách rõ ràng hoặc ngầm;
 • Sự phục tùng hoặc từ chối hành vi hoặc giao tiếp như vậy bởi một cá nhân được sử dụng như là một yếu tố trong các quyết định ảnh hưởng đến việc học tập của cá nhân đó; hoặc
 • Hành vi hoặc giao tiếp đó can thiệp vào sự giáo dục của một cá nhân một cách đáng kể hoặc bất hợp lý, hoặc tạo ra một môi trường giáo dục có tính cách hăm dọa, thù địch hoặc tấn công (ví dụ như là hành vi đủ nghiêm trọng để hạn chế khả năng của học sinh trong sự tham gia hoặc được hưởng lợi từ các chương trình giáo dục)

 “Một môi trường thù địch” được tạo ra khi hành vi của một bản chất tình dục đủ nghiêm trọng, dai dẳng, hoặc phổ biến để từ chối những lợi ích của các trường học cho học sinh. Ví dụ về hành vi có thể cấu thành quấy rối dựa trên giới tính, nếu nó đáp ứng định nghĩa ngay trước đó, bao gồm:

 • Sự tiếp xúc cơ thể có tính chất nhục dục không chào đón;
 • Tán tỉnh hoặc các lời đề nghị hoặc nhận xét có tính chất tình dục liên tục hoặc lặp đi lặp lại không được hoan nghênh;
 • Nói xấu, liếc mắt dâm dật, tính ngữ, lời đe dọa, lạm dụng bằng lời nói, bình luận xúc phạm hoặc miêu tả hạ thấp có tính chất về tình dục;
 • Các bình luận đồ họa về cơ thể của một cá nhân;
 • Lời nói đùa, những ghi chú, những câu chuyện, những hình vẽ, các cử chỉ hoặc hình ảnh có tính chất nhục dục;
 • Lan truyền các tin đồn nhục dục;
 • Chạm vào cơ thể hoặc quần áo của một cá nhân một cách khiêu gợi tình dục;
 • Hiển thị các đối tượng, hình ảnh, phim hoạt hình, hoặc áp phích có tính chất kích dục;
 • Cản trở hoặc ngăn chặn với một cách đe dọa tình dục;
 • Bạo lực tình dục;
 • Trưng ra các tài liệu bằng văn, hình ảnh, hoặc hình ảnh điện tử; hoặc
 • Các hành vi không được hoan nghênh của bằng lời nói, không lời, viết, đồ họa, hoặc thể chất dựa trên tình dục hoặc giới tính. 

Quấy rối dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, Khuyết tật, hoặc tôn giáo

Bao gồm hành vi cơ thể hoặc bằng lời nói, có thể bao gồm việc sử dụng điện thoại di động hoặc internet, liên quan đến chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, hoặc tôn giáo khi hành vi:

 • Tạo ra một môi trường giáo dục đáng sợ, thù địch hoặc gây khó chịu;
 • Can thiệp vào giáo dục của một cá nhân một cách đáng kể hoặc bất hợp lý; hoặc
 • Nếu không thì đủ nghiêm trọng để hạn chế khả năng của học sinh tham gia hoặc hưởng lợi từ chương trình giáo dục.

Ví dụ về hành vi có thể cấu thành quấy rối dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật hoặc tôn giáo, nếu nó đáp ứng định nghĩa ngay trước đó, bao gồm:

 • Graffiti có chứa ngôn ngữ gây khó chịu chủng tộc;
 • Gọi tên, cười, hoặc tin đồn nhảm;
 • Các hành động thể chất có tính chất công kích chống lại một người hoặc tài sản của người đó bởi vì chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, hay tôn giáo của người đó;
 • Các hành vi thù địch dựa trên chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo hoặc khuyết tật của người khác; hoặc là
 • Tài liệu văn bản đồ họa được đăng lên hoặc lưu hành và có tích chất hăm doạ hoặc đe dọa đến các cá nhân dựa trên chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, hoặc tôn giáo.

Thủ tục khiếu nại

Tất cả học sinh hoặc phụ huynh đại diện cho họ, có quyền nộp đơn tố cáo để báo cáo và tìm kiếm giải quyết bất kỳ phân biệt đối xử hoặc quấy rối nào. Bất kỳ học sinh hoặc phụ huynh nào cũng có thể nộp đơn tố cáo bằng cách nói chuyện với ban giám hiệu và hoàn thành mẫu đơn tố cáo, có trong phần đính kèm I quy định 738-1, và cũng có sẵn trong văn phòng của trường. Mẫu đơn tố cáo phải được cung cấp cho một phó hiệu trưởng hoặc hiệu trưởng càng sớm càng tốt và cũng có thể được nộp trực tiếp cho điều phối viên tiêu đề IX và cán bộ về công bằng học sinh trong văn phòng OSMAP. Tất cả các giáo viên, cố vấn, và  nhân viên hỗ trợ giáo dục phải được thông báo về quyền của học sinh nộp đơn tố cáo và có thể giúp đỡ nếu thích hợp và sẽ cung cấp bảo đảm sẽ có hành động khắc phục và bảo vệ chống trả đũa. Các quản trị viên trường sẽ trả lời các tố cáo về quấy rối theo hướng dẫn trong quy định 738-1, "Thủ tục tố cáo đối với cáo buộc của học sinh về phân biệt đối xử hoặc quấy rối". Tố cáo sẽ được điều tra một cách nhanh chóng và vô tư bởi hiệu trưởng hoặc người được chỉ định, hoặc trong một số trường hợp của Văn phòng PWCS về Quản lý rủi ro và dịch vụ an ninh, những người mà sẽ phỏng vấn các bị cáo cũng như các nhân chứng, và xem xét tất cả các thông tin liên quan/bằng chứng. Các bị cáo và cha mẹ của cả hai bên sẽ được thông báo về những cáo buộc; ngoài ra, bảo mật sẽ được duy trì trong phạm vi có thể. Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền sẽ tư vấn cho người tố cáo về dịch vụ tư vấn hoặc các nguồn trợ giúp khác phù hợp. Trong phạm vi cho phép của luật liên bang về riêng tư, người tố cáo và bị cáo sẽ được cung cấp thông báo về kết quả của bất kỳ điều tra nào, các biện pháp thực hiện để ngăn ngừa tái phát, và bảo vệ chống trả đũa.

Hành động khắc phục

Bất cứ ai bị cáo buộc quấy rối sẽ được thông báo về các tố cáo cụ thể và có cơ hội để cung cấp một lời giải thích để tự bảo vệ. Nếu một học sinh tham gia vào việc quấy rối tình dục hoặc phân biệt đối xử khác, hành động khắc phục sẽ được thực hiện theo các thủ tục kỷ luật được thiết lập. Hành động khắc phục có thể từ khiển trách và tư vấn, đình chỉ hoặc đuổi học, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự cố và sự cần thiết phải bảo vệ các học sinh khác khỏi hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử trong tương lai. Nếu một nhân viên đã tham gia vào quấy rối bị cấm, hành động kỷ luật thích hợp sẽ được thực hiện, lên đến và bao gồm sa thải, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Ngoài ra, học sinh, nhân viên, và bên thứ ba có thể được báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền để có hành động pháp lý thích hợp. LƯU ý: bất kỳ học sinh nào cố tình nộp đơn tố cáo sai quấy rối cũng có thể phải chịu hành động khắc phục.

Bảo vệ chống trả đũa

Học sinh nên cảm thấy tự do để báo cáo hành vi quấy rối mà không sợ bị trả thù từ những cáo buộc hoặc những người khác. Bất kỳ nỗ lực trả đũa nào sẽ được giải quyết bằng hành động khắc phục thích hợp lên đến và bao gồm đuổi học học sinh. Các nhân viên của bộ phận trường học thực hiện bất kỳ nỗ lực trả đũa nào do bị cáo buộc quấy rối hoặc phân biệt đối xử cũng sẽ phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật, lên đến và bao gồm cả việc sa thải khỏi nghề nghiệp của họ.

Thủ tục khiếu nại

Nếu có bất đồng với việc giải quyết tố cáo, một khiếu nại về quyết định của hiệu trưởng có thể được nộp trong vòng năm ngày từ khi nhận được quyết định. Học sinh có thể khiếu nại quyết định của trường trong bất kỳ trường hợp quấy rối nào. Khiếu nại phải được ghi rõ bằng văn bản bởi phụ huynh hoặc học sinh được giải phóng và chuyển đến Phó giám thị cấp phù hợp theo các quy trình có trong quy định 738-1, "Thủ tục giải quyết quyết tố cáo của học sinh về phân biệt đối xử hoặc quấy rối".

Các biện pháp phòng ngừa

Nhà trường sẽ hành động để ngăn chặn tất cả các sách nhiễu như được mô tả trong quy định 738-3, "Quấy rối học sinh."  Học sinh có thể giúp ngăn ngừa hoặc ngừng quấy rối nếu họ:

 • Hãy để các kẻ quấy rối biết rất rõ ràng rằng hành động như vậy là không được;
 • Hãy nói với kẻ quấy rối rất kiên định để ngăn chặn;
 • Giữ các ghi chú bằng văn bản về ngày, thời gian, địa danh, tên nhân chứng, và các thông tin khác về các lần xuất hiện của quấy rối;
 • Giữ các ghi chú, thư từ và các bằng chứng khác về quấy rối; và
 • Nói chuyện với một cố vấn hoặc quản trị viên và, nếu thích hợp, nộp đơn tố cáo.

Nguồn trợ giúp

Bất kỳ học sinh hoặc phụ huynh nào cần giúp đỡ trong việc hiểu rõ quy định quấy rối tình dục hoặc phân biệt đối xử hoặc trong việc biết cách giải quyết các lo ngại về hành vi quấy rối nên nói chuyện với hiệu trưởng, trợ lý hiệu trưởng, hoặc cố vấn tại trường hoặc gọi cho văn phòng dịch vụ học sinh tại 703-791-7257. 

Tố cáo về phân biệt đối xử hoặc quấy rối 

Tệp đính kèm I - Regulation 738-1

Mẫu đơn khiếu nại về quấy rối hoặc phân biệt đối xử 

Tệp đính kèm II - Regulation 738-1

Bắt nạt

Cấm bắt nạt học sinh

Mỗi trường là cam kết tạo ra một môi trường mà trong đó học sinh không bị bắt nạt. Học sinh được khuyến khích để báo cáo sự cố cho nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường sẽ thực hiện các bước thích hợp để phản hồi nhanh chóng và dứ khoát đối với các báo cáo của học sinh về bắt nạt. Để báo cáo bị bắt nạt, học sinh có thể sử dụng mẫu đơn đơn tố cáo bắt nạt có trong tài liệu này và cũng có ở bộ phận tư vấn hoặc văn phòng trường. 

          Hỏi: Bắt nạt là gì? 

Đáp: "Bắt nạt’ có nghĩa là bất kỳ hành vi hung hăng và không được hoan nghênh nhằm gây tổn hại, dọa nạt, hoặc làm nhục nạn nhân; liên quan đến sự mất cân bằng quyền lực thực sự hay được nhận thức giữa kẻ xâm lược hoặc các kẻ xâm lược và nạn nhân; và được lặp đi lặp lại theo thời gian hoặc gây chấn thương tâm lý một cách nghiêm trọng . ‘Bắt nạt’ bao gồm bắt nạt trên mạng. ‘Bắt nạt’ không bao gồm trêu chọc bình thường, đùa giỡn, cãi vả, hoặc xung đột đồng đẳng.            

          Hỏi: Hành vi nào được coi là hành vi bắt nạt? 

Đáp:  Một số ví dụ về các các hành vi bắt nạt bao gồm cố ý bỏ rơi/không bao gồm người ta, các chế nhạo, các mối đe dọa, các cử chỉ, những lời lăng mạ, các tin đồn, làm nhục, trêu chọc, hăm dọa trên mạng, đùa giỡn, xô đẩy, vấp ngã, đánh nhau, ăn cắp hoặc phá hoại tài sản, chửi rủa, và cười nhạo những người khác dựa trên diện mạo, học tập, hoặc khả năng thể thao của họ, hoặc bất kỳ lý do nào khác. Có rất nhiều cách khác nhau mà bắt nạt xảy ra. Đôi khi nó chỉ là người ta làm cho người khác cảm thấy bị bỏ rơi. Những lần khác là đánh, trêu chọc, hoặc đe dọa để làm tổn thương một ai đó. Ăn cắp hay quấy rầy bữa ăn trưa hoặc cuốn sách của một ai đó cũng là bắt nạt, và cũng như vậy cười một ai đó vì họ đeo kính hoặc mặc các loại quần áo khác, hoặc bởi vì họ không giỏi các môn thể thao. Sử dụng Mạng hoặc các máy vi tính để làm hại người là một hình thức bắt nạt. Các hành vi có hại khác cũng có thể là bắt nạt 

          Hỏi: Tôi có thể báo cáo bắt nạt bằng cách nào? 

Đáp: bất kỳ học sinh nào có thể báo cáo bắt nạt bằng cách nói chuyện với người quản trị hoặc nhân viên hoặc hoàn tất mẫu đơn khiếu nại bắt nạt. Nhân viên phải báo cáo khiếu nại của bạn cho chính quyền trường. Thông tin này cũng nên được chia sẻ với (các) phụ huynh của bạn.    

          Hỏi: tôi nên làm gì nếu bắt nạt vẫn tiếp tục?         

Đáp:  Bất cứ học sinh nào cũng có thể báo cáo bắt nạt bằng cách nói chuyện với một quản trị viên hoặc nhân viên, hoặc hoàn thành Đơn Khiếu nại Bắt nạt. Các nhân viên phải báo cáo khiếu nại đến ban điều hành trường. Thông tin này cũng cần được chia sẻ với phụ huynh/giám hộ của bạn. 

          Hỏi: Tôi cần làm gì ngay lập tức nếu tôi bị bắt nạt? 

          Đáp:  Nhiều thứ. Những hành động này bao gồm:

 • Nói cho kẻ bắt nạt một cách kiên quyến để ngăn chặn;
 • Hãy ghi chép lại các ngày, thời gian, địa danh, tên nhân chứng và các thông tin khác về bất kỳ sự cố bắt nạt nào; và
 • Nói chuyện với một nhân viên, cố vấn, quản trị viên, hoặc cha mẹ về vụ việc ngay lập tức. 

Tố cáo bị bắt nạt 

Các trường công lập quận Prince William "Bộ quy tắc ứng xử ", "bất kỳ hành vi hung hăng và không mong muốn nào nhằm gây tổn hại, hăm dọa, hoặc làm nhục nạn nhân; liên quan đến sự mất cân bằng quyền lực thực hoặc nhận thức giữa kẻ tấn công hoặc hung hăng và nạn nhân; và được lặp lại theo thời gian hoặc gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Bắt nạt cũng bao gồm bắt nạt trên mạng, liên quan đến việc truyền, nhận, hoặc hiển thị các thông điệp điện tử và/hoặc hình ảnh. "Bắt nạt không bao gồm trêu chọc, chơi cưỡi ngựa, tranh luận, hoặc xung đột đồng đẳng. Hiệu trưởng và nhân viên của trường này cam kết thực thi "Bộ quy tắc ứng xử " và sẽ đáp ứng kịp thời và phù hợp các tố cáo về hanh vi bắt nạt. Bất kỳ học sinh nào cũng có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách nói chuyện với nhà trường và/hoặc điền đơn này và gửi đến hiệu phó hoặc hiệu trưởng. Bất kỳ nhân viên nào cũng có thể hoàn tất mẫu đơn này thay mặt cho học sinh hoặc phụ huynh báo cáo bắt nạt. 

 

VUI LÒNG VIẾT CHỮ IN

 

 

Tên người tố cáo:___________________________________________________

 

Trường:___________________________________________________________

 

Tên  của người bị cáo buộc bắt nạt:______________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

 

Mô tả sự việc bắt nạt (chi tiết cụ thể về ngày, thời điểm, tên nhân chứng, vv, nếu có thể):

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

 

 

Chữ ký của người tố cáo: ___________________Ngày:_______________________

 

GHI CHÚ: Sau mỗi tố cáo sẽ có một cuộc điều tra. Những người bị tố cáo, cũng như phụ huynh  của học sinh tham quan, sẽ được thông báo về các tố cáo, nhân chứng sẽ được phỏng vấn, và tất cả các thông tin sẽ giữ bí mật ngoại trừ những gì cần được chia sẻ như là một phần của cuộc điều tra. 

Trách nhiệm pháp lý của học sinh và phụ huynh 

Phần này của "Bộ quy tắc ứng xử " chứa các thông báo pháp lý liên quan đến các quyền của học sinh theo luật của Liên bang và/hoặc tiểu bang. Quý vị có trách nhiệm đọc những thông báo này và chữ ký của quý vị trên thẻ liên lạc khẩn cấp của học sinh thừa nhận rằng quý vị đã đọc và hiểu những điều này. 

Các yêu cầu về trách nhiệm và tham gia của cha mẹ theo Điều § 22.1-279.3 của bộ luật Virginia

 • Điều 22.1-279.3 của Luật Virginia có quy định địa chỉ trách nhiệm của cha mẹ và sự tham gia được dự định để thúc đẩy hành vi thích hợp của học sinh và đảm bảo đi học ở trường. Luật này nói rằng "mỗi phụ huynh của một học sinh ghi danh vào một trường học công có nhiệm vụ hỗ trợ các trường học thực thi các tiêu chuẩn của học sinh về ứng xử và đi học bắt buộc để có được mọt môi trường giáo dục không bị gián đoạn và không đe dọa tới người người hoặc tài sản, và hỗ trợ các quyền cá nhân." Do đó, cha mẹ phải hợp tác với nhà trường để duy trì một môi trường trường học an toàn và có trật tự. Hầu hết các bậc cha mẹ của chúng tôi đều tham gia và hỗ trợ các trường học của chúng ta, giúp tạo ra môi trường cần thiết để thúc đẩy việc học tập. Do đó, Bộ phận trường học nhận ra rằng nó sẽ không cần phải áp dụng các quy định thực thi pháp luật này, trừ khi cha mẹ cố ý và không hợp tác một cách hợp lý. Thay vào đó, luật này cung cấp cho các trường học một công cụ bổ sung liên quan đến tất cả các bậc cha mẹ trong việc duy trì một môi trường học an toàn. Các yêu cầu của luật này được tóm tắt như sau:
 • Phụ huynh phải ký và trả lại một tuyên bố xác nhận rằng đã nhận được "Bộ quy tắc ứng xử " của Hội đồng quản trị và có trách nhiệm hỗ trợ cho trường trong việc thực thi các tiêu chuẩn hành vi của học sinh quy định trong "Bộ quy tắc ứng xử " và đảm bảo việc đi học. Trong việc ký kết tuyên bố, được in ở mặt sau của thẻ thông tin khẩn cấp của học sinh, phụ huynh và học sinh thừa nhận rằng họ đã đọc và hiểu các quy định của "Bộ quy tắc ứng xử " và sự thất bại của cha mẹ trong việc tuân thủ các yêu cầu của pháp luật có thể dẫn đến hành động pháp lý chống lại học sinh và cha mẹ. Bằng cách ký tên vào bản tuyên bố, cha mẹ sẽ không được coi là đã từ bỏ, nhưng được bảo lưu rõ ràng, các quyền của họ được bảo vệ bởi hiến pháp hoặc luật pháp của Hoa Kỳ hoặc Khối thịnh vượng chung. Phụ huynh sẽ có quyền bày tỏ sự bất đồng với chính sách hoặc quyết định của bộ phận trường hoặc một trường học. Học sinh/phụ huynh cũng duy trì quyền khiếu nại đình chỉ hoặc đuổi học theo § 22.1-277.04-06 của Luật Virginia.
 • Luật cho phép hiệu trưởng yêu cầu cha mẹ của học sinh (cha mẹ, nếu cả hai cha mẹ có quyền nuôi con hợp pháp và quyền nuôi con của học sinh đó), gặp hiệu trưởng hoặc người được chỉ định để ôn lại "quy tắc ứng xử" và trách nhiệm của cha mẹ hoặc phụ huynh đối với việc đi học trong việc xử lý học sinh và duy trì trật tự, để đảm bảo sự tuân thủ của học sinh với luật, và để thảo luận về việc cải thiện hành vi của học sinh, tham gia học, và tiến bộ giáo dục.
 • Luật cho phép hiệu trưởng thông báo cho phụ huynh khi một học sinh vi phạm "Bộ quy tắc ứng xử " hoặc chính sách của Hội đồng quản trị hoặc luật về bắt buộc đến trường, khi vi phạm như vậy có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc nộp đơn yêu cầu tòa án cho phép nhà trường áp đặt hoặc bắt đầu hành động đó. Thông báo sẽ tuyên bố (i) ngày và sự việc vi phạm; (ii) nghĩa vụ cha mẹ phải có hành động để hỗ trợ cho các trường học trong việc cải thiện hành vi của học sinh và/hoặc đi học bắt buộc; (iii) rằng, nếu học sinh bị đình chỉ, phụ huynh có thể được yêu cầu đi cùng với học sinh để gặp nhà trường; và (iv) rằng một đơn khởi kiện với tòa án quan hệ giữa vị thành niên và gia đình có thể được nộp trong một số trường hợp nhất định để tuyên bố một học sinh trẻ em có nhu cầu được giám sát.
 • Học sinh bị đình chỉ có thể không được nhập học vào chương trình học thường xuyên cho đến khi học sinh và phụ huynh gặp gỡ với nhà trường để thảo luận về cải thiện hành vi của học sinh. Tuy nhiên, hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền phải có thẩm quyền cho nhập học lại học sinh mà không có cuộc họp với phụ huynh nếu phù hợp với học sinh đó.
 • Nếu cha mẹ không tuân thủ các yêu cầu này, hoặc các yêu cầu khác theo quy chế, ban trường có thể kiến nghị tòa án quan hệ vị thành niên và gia đình để tiến hành chống lại các bậc cha mẹ đã cố ý từ chối và bất hợp lý để tham gia vào các nỗ lực để cải thiện hành vi của học sinh và/hoặc trường học. Tòa án có thể thực hiện các hành động sau:
  • Ra lệnh cho phụ huynh gặp nhà trường; và
  • Ra lệnh cho học sinh và/hoặc phụ huynh tham gia vào các phương pháp điều trị hoặc các chương trình để cải thiện hành vi của học sinh và tham dự trường học, bao gồm cả việc tham gia nuôi dạy con cái, tư vấn, hoặc một chương trình kèm cặp phù hợp, hoặc phải chịu các hạn chế và điều kiện khác hoặc phạt tiền lên đến $500.

Phụ huynh tìm kiếm thêm thông tin về luật đi học bắt buộc của Virginia được gọi là quy định 724-1, "Tham dự và bào chữa," và điều 22.1-254 et. seq., của Luật Virginia, có sẵn trực tuyến tại  http://leg1.state.va.us/

Quyền của học sinh 

Hiến pháp Hoa Kỳ và Khối thịnh vượng chung Virginia cho học sinh nhiều quyền và tự do pháp lý. Các chính sách và quy định của Hội đồng nhà trường cung cấp cho học sinh nhiều đặc quyền, theo mức độ tuổi và trưởng thành của họ. Học sinh có thể thực hiện các quyền và đặc quyền này miễn là họ không can thiệp vào quyền của người khác hoặc khả năng của trường để cung cấp một môi trường học tập an toàn. 

Học sinh PWCS có quyền:

 • Hy vọng rằng các trường học, văn phòng, và lớp là chăm sóc, nuôi dưỡng, và tăng cường các mối quan hệ tích cực;
 • Hy vọng rằng chương trình giảng dạy và hướng dẫn thúc đẩy cơ hội cho những kinh nghiệm giáo dục nghiêm ngặt;
 • Việc đến trường được chào đón, an toàn và thuận lợi cho môi trường học tập tích cực cho nhân viên và học sinh;
 • Mong đợi trải nghiệm công bằng và có giá trị giáo dục đối với mức độ cá nhân của sự hiểu biết và khả năng;
 • Bày tỏ quan điểm của họ tự do thông qua lời nói, đại diện, kiến nghị và các phương tiện hợp pháp khác, nhưng không can thiệp vào quá trình giảng dạy;
 • Biện hộ cho quá trình do khi tranh chấp một quyết định đình chỉ hoặc đuổi học;
 • Mong đợi các tài liệu cần thiết được dịch hoặc hiểu bằng ngôn ngữ về sự hiểu biết của họ khi có yêu cầu; Và
 • Mong đợi sự lịch sự, tôn trọng, và công bằng từ người lớn và các học sinh khác để bao gồm niềm tin văn hóa và sự khác biệt của họ.